Neem Wilders’ moskeemeldpunt serieus

Door zich op zijn sterktes terug te trekken maakt hij zich klaar voor zijn zoveelste comeback. De strategie van doodzwijgen die op dit moment gevoerd wordt tegen Wilders, is uiteindelijk tot mislukken gedoemd    

Afgelopen vrijdag presenteerde de PVV zijn moskeeënmeldpunt ‘Mosknee’. Op de site kun je informatie vinden over hoe je het verzet tegen de komst van een moskee in je buurt organiseert. De meeste media negeerden deze gebeurtenis: zowel de sites van de Volkskrant als de NRC besteedden er niet of nauwelijks aandacht aan. Geenstijl vond het nodig om zich af te vragen of de krukkige naam soms door Dion Graus bedacht was. Volgens een breed gedeelde mening was dit een stuiptrekking van een partij die op zijn laatste benen liep. Niets is minder waar.

De sterkte van Wilders ligt in het actievoeren. Door zich nu op zijn sterktes terug te trekken maakt hij zich klaar voor zijn zoveelste comeback. De strategie van doodzwijgen die op dit moment gevoerd wordt tegen Wilders, is uiteindelijk tot mislukken gedoemd.

Wilders bindt

Je zou de actie van Wilders ophitsing kunnen noemen, of het tegenover elkaar zetten van bevolkingsgroepen – en laat ik vooropstellen dat ik de doelen van Wilders verschrikkelijk vind – maar in werkelijkheid doet Wilders wat iedere politieke partij zou moeten doen: hij versterkt de kracht van zijn boodschap door zijn achterban te oefenen in het uitvoeren van de die boodschap in de dagelijkse praktijk. Bovendien bindt hij op zeer effectieve wijze mensen aan zich.

De binding is zo effectief, omdat zijn doelgroep zich zo ver van de macht verwijderd voelt, dat zij alleen nog maar door buitenparlementaire middelen (actievoeren bijvoorbeeld) de mogelijkheid zien om invloed te verwerven. Het veelgehoorde tegenargument dat Wilders fataal verwond is door het weglopen uit het Catshuisoverleg snijdt dan ook geen hout: dat argument wordt vooral gemaakt door mensen die denken dat Wilders’ kiezers verwachten dat hij voor hen concrete dingen zal binnenhalen. Wie interviews met PVV-stemmers leest, komt erachter dat zij op Wilders stemmen om het gevoel dat hij ‘hun man in Den Haag’ is. De band tussen Wilders en zijn kiezers gaat dieper dan belangenbehartiging.

Wilders rekt grenzen van de discussie op

Er is nog iets waar Wilders mee bezig is dat andere politieke partijen laten liggen: hij praat niet alleen over welk beleid hij wil, maar hij rekt ook de grenzen van de beleidsdiscussie zelf op. Achter de concrete politieke strijd over beleid zit een meta-discussie, die veel gaat over wat voor beleid mensen uberhaupt voor reeel en mogelijk houden. Deze extra laag van het debat is belangrijk, omdat mensen op basis van die discussie de politieke arena binnentreden: niemand wil zichzelf al meteen buiten de orde plaatsen.

In die meta-discussie is Wilders te keer aan het gaan als een olifant in een porseleinkast: de kopvoddentax, het leger op relschoppers afsturen en nu het moskeemeldpunt zijn allemaal manieren waarop hij nieuw mogelijkheden opwerpt in het gesprek over wat er kan en mag. De andere partijen laten deze discussie helemaal liggen, met fatale gevolgen. Waar in het verleden de PvdA bij monde van den Uyl nog geloofde in het ‘creeeren van begeerte’ als manier om voor zichzelf politieke ruimte te scheppen, is men nu tevreden met alleen op de winkel passen.

Wilders gebruikt links middel om rechts doel te behalen

Een tweede bedreiging voor links komt door de middelen die Wilders gebruikt: als je niet naar het doel maar naar de technieken van de site kijkt, dan had deze zo van de SP of van de vakbond kunnen komen: het gaat om met z’n allen verzet organiseren tegen iets wat de gemeenschap niet wil, zowel met bestuurlijke middelen (door het indienen van bezwaarschriften bijvoorbeeld) als door protesten. Hier is het duidelijk dat Wilders goed in de leer geweest is bij de Tea Party: zij zijn meesters in het overnemen van linkse organisatietechnieken om rechtse doelen te bereiken. Als we Wilders zijn gang laten gaan komt op die manier het gewicht van actievoerend Nederland vanzelf bij rechts te liggen.

Omdat de kracht van Wilders in het buitenparlementaire ligt, kan hij ook alleen daar definitief verslagen worden. Dat betekent dat de linkse partijen de wijken in moeten, en daar mensen moeten organiseren op linkse thema’s. En er is een duidelijk links thema dat niet zo ver van dat van Wilders huidige actie af ligt: het recht van mensen om inspraak te hebben op het inrichten van de openbare ruimte om hen heen. Te vaak worden allerlei onpopulaire voorzieningen in arme wijken geplaatst. Snelwegen komen de stad binnen via de achterbuurten, en vermijden de Vinexwijken waar de middenklasse woont. Door daar tegen te ageren kan links het gras voor de voeten van Wilders wegmaaien.

Be the first to comment on "Neem Wilders’ moskeemeldpunt serieus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*