Sla je PVV-oom om de oren met deze zeven feiten over de vluchtelingencrisis

Het is weer die tijd van het jaar: tijd voor kerstdiner met je racistische PVV-oom. Sla hem om de oren met deze zeven feiten over de vluchtelingencrisis.

Mythe: Nederland wordt overspoeld met vluchtelingen

Feit: er zitten op dit moment 49.565 vluchtelingen in de opvang in Nederland. Nederland heeft ongeveer zesduizend dorpen, steden en plaatsen. Dat betekent dat als iedere gemeenschap twee gezinnen (zeven mensen) zou opnemen, al die vluchtelingen een plek zouden hebben. Hoezo overspoeld?

Mythe: ze komen helemaal niet uit Syrië

Feit: de helft van de vluchtelingen komt uit Syrië. Van de andere helft komt het overgrote deel weer uit Eritrea, Ethiopië, Irak en Afghanistan.

Eritrea is niet zo bekend als Syrië, maar daar heerst een van de meest nare dictaturen in de wereld, vergelijkbaar met Noord-Korea. Hier kun je een waslijst van de misdaden van dit regime lezen, samengesteld door de Nederlandse overheid. Hier is de wikipedia-pagina: “Human rights in Eritrea are viewed as among the worst in the world“. De Ethiopiërs zijn uit Eritrea afkomstig, maar hebben de Ethiopische nationaliteit.

Wie niet weet waarom mensen uit Irak en Afghanistan vluchten, moet onder die steen vandaan komen waar hij de afgelopen 10 jaar gezeten heeft.

Het is op basis van de gegevens van het COA niet te zeggen uit welke landen de vluchtelingen komen die teruggestuurd worden. Op basis van de Europese gegevens lijkt dat dat vooral Albanezen zullen zijn.  Overigens wordt een op de drie asielzoekers in Nederland teruggestuurd.

Mythe: Iedereen is ertegen dat er meer vluchtelingen komen

Feit: Het overgrote deel van de Nederlanders vindt het prima als er een asielzoekerscentrum in de buurt komt. Uit een opiniepeiling van I&O Research blijkt dat twee derde van de Nederlanders de stelling ‘Het is onze morele plicht om asielzoekers in Nederland fatsoenlijk op te vangen’ ondersteunt. Ook als je het persoonlijk maakt, blijven mensen voor fatsoenlijke opvang: slechts een op de vijf is er onder alle omstandigheden tegen, dat er een AZC bij hun in de buurt komt.

Wat ook interessant is: mensen die in de buurt van een AZC wonen, zijn positiever over de komst van vluchtelingen dan de gemiddelde Nederlander. Slechts een op de zes ervaart ernstige overlast, terwijl de helft dat verwachtte. Daarbij moet ook nog aangetekend worden, dat een heel deel van die ‘overlast’ heel betrekkelijk is: langere rijen bij de pinautomaat geldt ook als overlast.

De groep Nederlanders die pertinent tegen vluchtelingen is, concentreert zich vooral in de PVV. Bij alle andere partijen is een ruime meerderheid voor opvang.

Mythe: Er moet meer aan opvang in de regio gedaan worden. De Arabieren moeten hun eigen probleem oplossen.

Feit: In Jordanie, dat naast Syrie en Irak ligt, is bijna een op de tien inwoners vluchteling. In Libanon is dat een op de vijf. Met andere woorden: de Arabische landen liggen krom om vluchtelingen op te vangen, en wij kunnen best een handje helpen.

Bazenquote van de Verenigde Naties over Jordanie: “Jordan provides asylum for a large number of refugees, including from Syria and Iraq. It has granted Syrian refugees access to services, such as health and education. Jordan continues to demonstrate hospitality, despite the substantial strain on national systems and infrastructure.

country-lbn-400

Ieder puntje is een vluchtelingenkamp.

Mythe: Vluchtelingen pikken onze huizen in

Feit: De woningnood is de schuld van het kabinetsbeleid. We slopen ieder jaar 14.000 betaalbare woningen, we verkopen er 15.000 aan de vrije markt, en we verhogen de huur van de rest. Als we de sociale woningbouw de afgelopen dertig jaar op peil gehouden hadden, dan waren er nu een half miljoen extra huizen geweest, en dan hadden we de vluchtelingen zonder probleem een huis kunnen geven.

Mythe: Nederland is het braafste jongetje van de klas

Feit: de Nederlandse bevolking is 3.3% van de EU, en we vangen 3.6% van de vluchtelingen op. We doen dus een klein beetje meer dan ons deel, maar we moeten dan ook compenseren voor landen als Kroatie, met een fantastische 35 vluchtelingen (nee, geen 35 duizend, 35) en Slowakije met 15 vluchtelingen.

Mythe: vluchtelingen kosten bakken met geld

We hebben het al eens eerder becijferd: een vluchteling kost iets van 20 a 30 duizend euro. Als er dus 60.000 binnenkomen, dan kost dat ongeveer 1,2 miljard. Dat klinkt veel, totdat je bedenkt dat er in 2016 in totaal 261.1 miljard uitgegeven gaat worden. Met andere woorden, van iedere honderd euro die die Nederlandse overheid uitgeeft, gaat er 50 cent naar vluchtelingen. Het wordt al helemaal wisselgeld als je bedenkt dat Nederland ieder jaar 47 miljard misloopt omdat we het oké vinden dat grote bedrijven hun belastingverplichtingen niet nakomen.

Ben je tevreden met dit stuk? Steun mij dan op Patreon!

Update: naar aanleiding van discussie op twitter, hier een bonus-feit:

Mythe: de vluchtelingen die uit Syrie claimen te komen, hebben valse paspoorten.

Feit: Er is geen enkele aanwijzing dat de gemiddelde vluchteling aan een vals paspoort kan komen dat niet door de Nederlandse overheid als vals erkend zou worden. Toen journalist Harald Doornbos een vals Syrisch paspoort regelde voor mark rutte, antwoordde de staatsecretaris in de ontstane ophef dat de Nederlandse regering vrij goed is in het herkennen van valse Syrische paspoorten, of van paspoorten die gebaseerd zijn op een echt paspoort.

Quote: “De KMar beschikt over veel expertise voor het herkennen van valse documenten en «look a likes» die gebruik maken van echte documenten. Daarnaast heeft de KMar technische hulpmiddelen ter beschikking en wordt bij de minste twijfel een document nader onderzocht. Syrische paspoorten [zijn] voorzien van beveiligings- en echtheidskenmerken. Manipulatie daarvan wordt tijdens de controle veelal herkend.”

Het is bekend dat IS valse syrische paspoorten kan maken. Wie echter denkt dat de gemiddelde vluchteling vriendjes is met IS, is even vergeten waarom die mensen uberhaupt op de vlucht zijn.

Update #2: mensen vroegen om bronvermelding. Schijnbaar is het moeilijk om op linkjes te klikken. Daarom hier nog een keer de belangrijkste:

Cijfers COA: https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers

Cijfers Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_30_main_citizenships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_EU-28,_3rd_quarter_2015.png

UNHCR over Jordanie: http://www.unhcr.org/pages/49e486566.html

Woningnood: Ze pikken onze huizen in

Valse paspoorten: Hier

Update #3: Over landen die niet opvangen

In de reacties wordt erop gewezen dat er een aantal landen zijn (Qatar, Saudie-Arabie) die niet of nauwelijks vluchtelingen opvangen. Dat is waar (hoewel het ook weer niet zo zwart-wit is), en dat is een grof schandaal, maar ik zie niet hoe dat iets verandert aan onze verplichtingen. Bij wijze van: als je ziet dat er een paar straten verderop een huis in brand staat, en je rent er naartoe om te helpen, en je ziet vervolgens de ene buurman met emmers rennen en de andere er met z’n armen over elkaar naar staan kijken, dan ga je toch ook gewoon helpen? Dan is het feit dat die ene buurman niks doet toch ook geen excuus?

Update #4: Holy viral post, Batman!

Dit stuk is nu door meer mensen gelezen dan dat er vluchtelingen in Nederland zijn. Zo klein is het probleem dus.

Update #5: de ouderen en zwakkeren

Mythe: we kunnen de zorg niet meer betalen omdat we al het geld uitgeven aan vluchtelingen

Feit: Vluchtelingen kosten ongeveer 1% van wat we uitgeven aan zorg of aan sociale zekerheid. De Nederlandse begroting is in mooie, behapbare blokjes te vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar zien we dat er aan zorg in 2016 74.6 miljard wordt uitgegeven, en aan sociale zekerheid 78.1 miljard. Zoals ik al boven becijferd heb, kosten de vluchtelingen – afhankelijk van hoeveel het er gaan worden – ongeveer 1 miljard. Dat is dus 1.4% van wat we in Nederland aan zorg uitgeven.

Met andere woorden: het probleem moet ergens anders liggen. De reden dat ik de gemiste belastingen van bedrijven noemde is dat het probleem voor een heel deel daar ligt: we hebben in de afgelopen jaren toegestaan dat bedrijven een steeds kleiner deel van de belastingen opbrengen. Dat is opgevangen door de burger een steeds groter deel van zijn belasting te laten betalen (zie European Commission Taxation Trends, editie 2013). De reden dat ik dat noemde, is dat het daar wel om bedragen gaat die voor de ouderenzorg het verschil kunnen maken.

Mening: In de comments merkten veel mensen op dat het toch verschrikkelijk is dat we in Nederland de sociale zekerheid afgebroken hebben, en dat dat vooral niet eerlijk is voor de mensen die dat allemaal opgebouwd hebben. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ik heb in het verleden veel geschreven over wat een schande het is dat het minimumloon afgeschaft wordt, hoe we langzaam naar een land van de rijken toe gaan, en wat een slecht idee de participatiesamenleving is. Maar wie daar de vluchtelingen van de schuld geeft, heeft z’n cijfers niet op orde.

Update 6: Ja, maar de gezinshereniging!

Een aantal mensen beweerden dat de getallen die hier genoemd werden flink onderschat waren, omdat de gezinshereniging daarin niet meegenomen was. Het is inderdaad zo dat vluchtelingen onvoorwaardelijk recht hebben op gezinshereniging; het recht op gezinsleven is een mensenrecht.

Om te kijken om hoeveel mensen het hier zou gaan heb ik gekeken naar de vorige grote vluchtelingenstroom in Nederland: mensen uit het voormalig Joegoslavië. Het CBS heeft daar cijfers van vanaf 1995, toen het conflict op z’n hoogtepunt was. Vanaf dat moment tot 2012 zijn er 21745 mensen als vluchteling binnengekomen, en 10502 als gezinshereniger. Met andere woorden: iedere twee vluchtelingen nemen nog een iemand extra mee. De bewering die bijvoorbeeld door Bild gemaakt werd, dat we per vluchteling nog vier tot acht andere mensen moeten verwachten, is dus niet consistent met onze ervaringen in het verleden.

164 Comments on "Sla je PVV-oom om de oren met deze zeven feiten over de vluchtelingencrisis"

 1. Mischien ook melden dat de angst voor nog meer moslims vermoedelijk onterecht is omdat er veel niet-moslims onder de vluchtelingen zitten. Die vluchten juist voor de reli-fanatici.

 2. Je kan ook tegen ‘meer vluchtelingen’ zijn en tegelijkertijd het ook niet erg vinden als er een asielzoekerscentrum ergens in de buurt komt. Ook sluit het fatsoenlijke opvang niet uit.

  En dat de helft van de vluchtelingen uit Syrië komt klopt ook niet, de bron gaat over nationaliteit, wat dus niet uitsluit dat het alleen om een Syrisch paspoort gaat, en/of iemand die al een tijd in Turkije verblijft bijvoorbeeld.

 3. Jeroen de Cloe | December 25, 2015 at 5:29 pm | Reply

  Graag bronvermeldingen voor ieder ‘feit’!

 4. Turkije en Libanon geven geen asiel of uitkeringen, dat kun je dus niet vergelijken. En de vluchtelingen willen niet naar Frankrijk of b.v. Roemenie ‘vluchten’.

  • Frankrijk is juist behoorlijk in trek onder vluchtelingen. Er zijn juist weinig vluchtelingen die naar Nederland willen, vanwege de lange procedure. Zweden staat het best bekend, omdat de procedure daar het korst is. Dit hebben vluchtelingen mij op Lesbos verteld.

   • Frankrijk wil max. 30.000 vluchtelingen opnemen. Velen krijgen daar ook geen onderdak of hulp; dat wordt pas geboden na een – heel lange- procedure. En volgens mij is Griekenland ook een veilig land.

 5. Als 1 op de 6 last heeft van vluchtelingen is dat nog steeds een hele dikke 16% best veel lijkt mij. Daarnaast kan het wel zo zijn dat het kabinet de schuldige is aan het huizen tekort, het neemt niet weg dat vluchtelingen voorrang krijgen op huizen.

 6. Ik zie nergens bronvermeldingen staan

 7. Ik vind dit ook een behoorlijk eenzijdige uiteenzetting. Ik ben niet tegen de opvang van vluchtelingen en ook niet tegen een azc in mijn buurt, maar ik vind wel dat er, buiten de hulp aan nieuwe medelanders, er ook hulp geboden moet worden aan mensen die hier al lang wonen en die in zwaar weer zitten. Er heerst armoede in ons land. En de mensen die daarmee te maken hebben, zijn daar echt niet altijd door eigen schuld in terecht gekomen. Als je dat niet doet als overheid, heb je juist kans op scheve gezichten, wat heel begrijpelijk is.
  Wat de PVV betreft; het is niet ‘mijn’ partij, maar niet iedereen die op de PVV stemt, is racist. Woorden als racisme en discriminatie worden mij te gemakkelijk gebruikt over het algemeen.

  • Voor de niet islamofobe PVV stemmer is het een goed idee om SP te gaan stemmen.
   Buiten het eigen thema “Vreemdelingenhaat” heeft de PVV grotendeels het SP programma gekopieerd, omdat dit zo goed kiezers binnen hun doelgroep trekt.
   Niet dat ze daar verder iets mee willen doen, een ex VVD-er met een SP-programma, geloofwaardig nietwaar!

   • Je schetst het dilemma van de SP-kiezer: de SP beweert dat doneren aan de Grieken, en onbeperkt economische vluchtelingen opnemen niks kost. Ze zien een SP die vroeger zag dat onbeperkte immigratie een hobby was van werkgevers en salonsocialisten veranderen in een partij die steeds paarser wordt. De SP zal antwoorden, we zijn solidair met iedereen. En de kiezer staat voor de vraag of Grieken en Syriërs en Eritriërs en een hele hoop meelifters wel solidair zijn met ons. In de jaren ’80 kon je mensen nog bijsturen om PvdA te stemmen door met woorden als ‘vreemdelingenhaat’ te strooien maar door langdurig zo te polariseren doe je andere partijen alleen maar een plezier. Wilders hoeft amper zijn huis uit om campagne te voeren. Dat doet Dijkhof voor hem door Merkel na te praten.

    • Het leuke is dat onbeperkte immigratie echt niets kost. Wat geld kost is het restrictieve beleid, het voorkomen dat vluchtelingen werken voordat de jaren durende procedure is afgerond, en de haatzaaierij waar onder andere de media flink voeding aan geven ( want het verkoopt zo goed ) waardoor actieve welwillende vluchtelingen langzaam dreigen weg te zakken in depressieve, gefrustreerde en opnieuw getraumatiseerde vluchtelingen.
     Als wij vluchtelingen helpen verrijken we als mensheid, als wij ze mijden verarmen we zowel hen als onszelf.

     • Remember: de PVV oom moest met feiten om de oren geslagen worden. Niet met stellingen, zeker als de bekende retoriek van ‘haatzaaierij’ erbij zit. Stellingen komen heel erg stellig over en daarom worden ze zowel door de schrijvers als sommige lezers met feiten verward.

      Geen probleem verder dat je mijn argumenten negeert. Mijn bijdrage is een geste naar de SP-kaders en ze kunnen de PvdA volgen of terugkeren naar hun beginjaren dat ze juist het alternatief waren voor de PvdA die op de salontoer was gegaan.

 8. Wie zegt dat er geen vriendjes van de IS bijzitten? 99,9% waarschijnlijk niet. Maar die 0,1% kan wel je pvv oom of je favoriete neefje of nichtje afslachten zoals in Parijs. Ga je dan nog deze semi feiten verdedigen en noteren op deze site. Vluchtelingen welkom maar zorg ervoor dat je eerst je mede Nederlander voor 100% kan beschermen, tegen eventueel kwaad van buitenaf. 1.2 miljard aan vluchtelingen en mijn oma krijgt na al die harde jaren niet de verzorging die zij verdient? Ook zo iets, waar trek je de grens?.

  • als U gelooft dat je “de Nederlanders” 100% kan beschermen, tegen “kwaad van buitenaf” dan leeft je wel in een enorme droomwereld!!!
   dat kan zelfs de PVV niet hoor! (al wil hij dat graag doen geloven….)
   volgens die redenatie mogen die 99.9% mensen daar afgeslacht worden en omdat er misschien 0,1% gevaar is…….

   • Corrigeer eerst uw eerste zin even. Voordat u mijn woorden verkeerd interpreteert. Bedankt.

    • Het aantal doden in Nederland door een val van de keukentrap is nog altijd significant hoger dan door terroristen. Die 100% bescherming…. kom op. Je stapt ook in de auto, of op de fiets. Ieder jaar 600 doden. Blijkbaar doen de politie en inlichtingendiensten het erg goed, of is het aantal terroristen onder de vluchtelingen heel erg klein.
     OVerigens kun je er voor kiezen 100.000 onschuldige mensen zoals jij en ik te laten verrekken, omdat er onder hen 1 terrorist kán zitten. Niet mijn keus.
     Tenslotte de altijd aangehaalde ouderenzorg: Net van zeer nabij gezien (ouders, 76/78) en wat is dat ongelooflijk goed geregeld! Perfecte zorg.
     Ik ga niet beweren dat er geen problemen zijn in het land. Die zullen er altijd zijn. Om vluchtelingen te bannen totdat de interne problemen zijn opgelost is volstrekt irreëel.

  • Ik denk eerlijk gezegd dat de oproepen van Wilders eerder leiden tot een escalatie van het probleem. Zie de afgelopen maanden die oproep tot verzet, het heeft vooral geleid tot meer extreem rechts geweld. Ja, het was in tweede instantie geweldloos verzet, maar tegen die tijd waren de voetbal hooligans al lang uit hun hol gekropen.

   Extreem rechts geweld kan zich ook heel simpel gaan keren tegen de eigen bevolking, namelijk de mensen die zich tegen deze overwegend jongemannen verzetten. Ik zie al te vaak kreten als gutmensch langskomen op social media. brrr….

   Terugkomend op dit stuk, ik neem alles wat op het internet gepubliceerd wordt met een korrel zout, zelfs de bronnen. Ik vind moreel gezien dat we vluchtelingen moeten opvangen, maar dat komt gewoon vanuit mijn hart, niet vanuit koude cijfers. Beter nog is dat de oorlogen in de wereld ophouden en mensen gewoon weer naar huis kunnen gaan.

  • De mensen die de ramp van 9/11 veroorzaakte, woonde zelf ook niet in Amerika maar konden wel het kwaad aan richten. Je hoeft niet ergens te wonen om er kwaad aan te richten. Dus een land kan nooit 100% veilig zijn! Ook niet zonder vluchtelingen.

 9. Waarom komen deze feiten niet meer in de publiciteit?! Echt verbazend.

 10. De kans dat je bij een verkeersongeluk betrokken blijft is vele malen groter dan dat je door een aanslag van IS getroffen wordt. Dan kan de PVV-oom dus beter helemaal geen stap meer buiten de deur zetten, stel je voor! Of… tja… de meeste ongelukken gebeuren statistisch gezien in huis. Kortom, hou op met zeuren over een aanslag.

 11. Prima stuk. Je blijft bij je punt (het is net zo relevant voor deze discussie dat er arme mensen in Nederland zijn als dat de boze buurman katten verzuipt, Margriet) en bij de feiten voor zover die van redelijk onafhankelijke bron te betrekken zijn. Dat de toon activistisch is vind ik ook goed, een ander geluid mag met wat extra volume de wereld ingetoeterd worden. Bovendien blijf je erg netjes, en dat kan ik van die kaalgeschoren brulapen van de PVV niet zeggen. Oeps, dat was niet netjes van me. Sorry!

 12. Even reagerend op het artikel:
  Arabische landen zoals Saudi Arabië, die ruimte en geld zat hebben, vangt totaal geen vluchtelingen uit de regio op! Dat is een feit!

  De vluchtelingen die komen, is een spiegel voor gehouden dat het hier luilekkerland is, door wie? Het leeft onder die mensen enorm. Dat is een feit! Ja ze komen dan massaal!

  De cijfers die vrij worden gegeven, zijn de geregisteerde vluchtelingen. Diegene die er al zitten maar wel hebben ingeschreven, maar nog in onderzoek zijn, worden hierin niet meegeteld. De cijfers van allerlei onderzoekers hoeven geen juist beeld te geven. Dat is een feit! Kijk terug in het verleden. Hoeveel onderzoeken geven de burgers een juist beeld?

  Iedereen loopt helemaal warm voor de vluchtelingen, maar veel minder tot niet, voor inwoners zoals ouderen en daklozen! Dat is een feit! Ten tijde van de 2e wereldoorlog waren zij niet zo behulpzaam naar ons om maar even oude koeien uit de sloot te halen.

  Iedereen weet dat deze mensen een duidelijk cultuur en klimaat verschil hebben met de onze, waarbij hun gebruiken duidelijk verschillen met de onze. Dat geeft op den duur wel problemen! Ook zijn ze ons klimaat niet gewend. Dat blijft zo ongeacht hoelang ze hier ook wonen. Dat is een feit!

  Zaken zoals valse paspoorten e.d. zal beslist niet in de openbaarheid gebracht worden, dus daarom hoor en lees je er ook niks over! Dat is een feit!

  Nederland heeft in de uitdijende EU steeds minder te vertellen, dus dat ze het braafste jongetje uit de klas willen zijn om zo op het podium te blijven, ja dat is een feit. Sterker nog, ze luisteren beter naar de EU dan naar haar kiezers. Dat is ook een feit.

  Nederlanders moesten de afgelopen jaren bezuinigen, voor eigen inwoners kon weinig meer. Vluchtelingen komen en dan blijkt dat alles kan en geld geen rol speelt. Schril contrast lijkt mij. Dat is een feit! Ja dat gaat geld kosten. Dit wordt namelijk betaald uit financieringen, waardoor de staatsschuld weer oploopt. Die betalen we met zijn allen. Dus ja ze kosten bakken met geld! Deze mensen worden door de COA voorzien van voedsel, onderdak, allerlei verzekeringen, medische zorg, persoonlijke voorzieningen in meest uitgebreide zin van het woord etc. etc.
  Doordat het COA alles regelt voor hen, kunnen ze maar moeilijk wennen / niet snappen wanneer zij een eengezins woning krijgen, wat zij allemaal moeten doen.

  Het is ook een feit, dat vluchtelingen die al in een AZC zaten, toegewezen mogen blijven, moeten doorstromen. Die krijgen voorrang op toewijzing van woningen. Dat is een feit!

  Niet alle moslims zijn slecht, ik ken ze ook waarmee je prima door één deur kan. Het geloof wordt misbruikt met de koraan in de hand, alleen kan Nederland dit niet oplossen, maar de Moslim-wereld zelf. Je kan dus stellen dat dit een Moslim aangelegenheid is, die door hen opgelost moet worden. Dat is een feit!

  Tenslotte:
  Er zijn Nederlanders die wel verplicht worden er aan mee te betalen, maar dit niet willen. Als jij nu vind dat je vluchtelingen wilt opvangen, neem ze in huis, onderhoud ze op eigen kosten en verantwoording. Ook geen steun in welke vorm dan ook komen vragen.

  Zo gek en naief Nederland is, is geen ander land op deze aarde. Ik ken geen ander land die mensen terugstuurt met behoud van uitkering. Dat is een feit!

  Nee ik ben geen PVV-er, maar ik kijk gewoon regelmatig om mij heen en geef mijn ogen een oren de kost!

  • Heb je ook de bronvermelding van al jouw feiten Vincent? Ik zie ze niet namelijk.
   En wat betreft je laatste punt. Ik wil ook niet meebetalen aan de beveiliging van Wilders, maar ik heb geen keus. Het wordt nl. uit belastinggeld betaald, net als alles voor de vluchtelingen. Zou wat zijn als we zelf konden bepalen waar ons belastinggeld aan besteed wordt.

   • Het is ziezo al triest dat iemand die zijn mening verkondigd, daarna zwaar beveiligd moet worden. Dat is niet alleen bij hem.

    Dit alles heeft te maken met een betere handhaving en opsporing, die naast het kapot bezuinigingen, ook onderbetaald worden, waardoor mensen dat werk niet meer willen doen.

    Vaak worden ze ook nog afgevallen door hun baas / werkgever indien er klachten komen

    Die mensen doen het vaak niet voor geld alleen, je moet er wel van kunnen leven, maar zij vinden dit leuk om te doen.

    Zo zie je dat ook bij beveiligers. Laag betaald met alle risico’s van dien.
    Verkeersregelaars kunnen voor € 10,- bruto per uur, gratis uit hun schoenen gereden worden.

    Het is de politiek die alles duur maakt. Vergeet dat niet.

    • Waar zijn je feiten, Vincent? Tot nu toe geef je een serie meningen, die voor het grootste gedeelte ook nog tamelijk irrelevant zijn voor dit onderwerp. Hoe je van vluchtelingen naar verkeersregelaars komt vind ik onnavolgbaar. Dat is op zich een compliment, geloof ik.

     • Diederik, als je met je neus er praktisch elke dag bovenop staat. Is het voor mij duidelijk. Is wat moeilijk te onderbouwen met een rapport.

      Daarnaast lopen er velen achter de kudde aan zonder zelf na te denken. Ze volgen gewoon de meerderheid in alles.

      De geschiedenis is ook niet helemaal opgeschreven, zoals die verlopen is. Sommige feiten zijn ook zo opgeschreven dat het naar de ander verwijst, terwijl dit niet klopt. Dat is met veel zo.

      Mensen die zich willen inzetten voor veiligheid en goede doorstroming, ja lopen gevaar maar wordt afgedaan als hoort bij het vak. Terwijl bij minder gevaarlijk vakken wel betaald wordt.

      Laat ik duidelijk zijn, er is geen politieke partij die de feiten onder ogen wil zien en consequent er iets aan wil doen.
      Spelen er belangen achter de schermen die wij niet mogen weten?

   • Marja, waarom moet ik een bron vermelden? Ik sta vaak bij die bron. Ik zie dingen met eigen ogen. Dat is voor mij genoeg.

    • Vincent, het idee bij bronvermelding is dat iets daarmee ook voor anderen te checken is. En dan komt ‘Cijfers CBS’ of ‘Reportage NRC’ voor veel mensen betrouwbaarder over dan een paar keer ‘Heb ik zelf wel eens gezien’ (maar wie is die ik???) dat daarna voor landelijk geldend beeld wordt neergezet.

    • Beste Vicent,
     Je verkondigd meningen. Dat is een feit.

     Je eerste ‘feit’: In SA kennen ze geen vluchtelingen. Want ze spreken over “broeders en zusters”. Bovendien heeft SA alle buitenlanders die bij hen werkzaam waren en niet terug konden naar hun eigen land (2,5 milj) opgenomen. Maar dat had jij natuurlijk van dichtbij niet waargenomen.

     Je tweede ‘feit’: Jij was bij de voorlichtingsavonden, Arabische internet fora enz.??? Ik geloof je niet. Maar ja, enkel dat laatste is een feit.
     Bovendien als je op de vlucht bent en je kiest voor een land waar de voorzieningen het beste zijn, dan noem ik dat slim. Zou ik ook doen. Maar ja, om daarvan de schuld in de schoenen van de vluchteling te stoppen…
     Zie het als een compliment dat we het hier goed hebben ongeacht het aantal vluchtelingen.

     Jouw derde ‘feit’: dat onderzoeker niet vaak een juist beeld geven heeft enkel te maken met het beeld wat ze willen schetsen. Wat jij bovendien ook doet. Maar om nu ‘feiten van Vincent’ betrouwbaarder te doen voorkomen dan die van onderzoekers, vind ik wat arrogant.

     Jouw vierde ‘feit’: ik ben begaan met iedereen die hulp nodig heeft. Daarin sta ik niet alleen. Ook jij vindt dat. Daarmee is jouw “iedereen” voor mij nietszeggend, waarmee ik dus jouw ongelijk aantoon.

     Jouw vijfde ‘feit’ is dat de vluchteling hier niet aan het klimaat zou kunnen wennen. Wat een bullshit. Zou jij liever dood zijn in plaats van af en toe een extra jas aan te trekken? Als je wil zien hoe de vluchtelingen in bijv. Stevensbeek integreren en dienstbaar maken aan de gemeenschap, is het de moete waard om eens te googelen.

     Jouw zesde ‘feit’ dat NL het braafste jongetje van de klas wil zijn is reeds in andere reply’s weerlegd.

     Ik kan nog wel doorgaan, maar laat ik maar stoppen.
     Vincent; kom met aangetoonde feiten, of vertel op zijn minst waarom jouw feiten betrouwbaarder moeten wezen dan waar anderen wel met bronvermeldingen komen.
     Anders ben je gewoon aan het stemming maken.
     Net als die geblondeerde idioot in Den Haag. Die vindt dat het grootste probleem in de wereld wordt gevormd door de Islam. om vervolgens onder het mom van vrijheid van meningsuiting iedereen die het niet met hem eens is met zijn ongefundeerde feiten te schofferen. En dat is dan mild uitgedrukt.
     Hij en niemand minder (ook Le Penn niet) is het grootste gevaar.
     Dat is mijn mening en geen feit.

  • Mooi geschreven Vincent. Zo’n vrijwillige bijdrage zou mooi zijn, ben dan benieuwd hoeveel vluchtelingen er dan opgenomen kunnen worden…. We hebben het gezien met de paginagrote advertentie in de Telegraaf van 3 september. “Bekend Nederland in bres voor vluchtelingen”….. Wat is hieruit gekomen ? Terwijl er echt personen bij vermeld staan die er wel een aantal kunnen herbergen.

  • Beste Vincent, je zegt 11 keer “Dat is een feit”. Maar je noemt nergens feiten. Dat mag, maar dan is het een mening. En nee, je komt niet weg met “Is het voor mij duidelijk. Is wat moeilijk te onderbouwen met een rapport.”. Als het feiten zijn, dan zijn ze ook met onafhankelijke cijfers te onderbouwen. Als je die onderbouwing niet hebt mag je nog steeds van alles vinden, maar klopt “dat is een feit!” niet. En dat is een feit.

   • Bart, kwestie van zelf constateren is een feit.

    • Vincent, je hanteert een ongebruikelijke definitie van “feit”. Wat je met eigen ogen hebt gezien is weliswaar een feit binnen je eigen belevingswereld, maar kan niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar algemene feiten over de situatie in heel Nederland. Dan zou ik als feit kunnen poneren dat de Nederlandse kerstboom 1,82 hoog is omdat die van mij dat is, of dat in het Nederlandse huishouden overal Duplo in de huiskamer ligt. Daarom de roep om bronvermeldingen en objectieve feiten: jouw eigen ervaring is per definitie subjectief en daarom alleen relevant voor jouw leven, niet voor de bredere discussie.

  • Daar is het ‘neem-ze-dan-zelf-in-huisgezeur’ weer.
   In je eigen woorden: als jij nu vindt dat je arme en oude Nederlanders moet ondersteunen, neem ze in huis, onderhoud ze op eigen kosten en verantwoording. Ook geen steun in welke vorm dan ook komen vragen.

 13. Mooi stuk, en het is toch te zot voor woorden dat de Nederlandse afbraak er telkens bij gehaald wordt in de reacties. We hebben het allemaal laten gebeuren, de afbraak van sociale woningen en de uitholling van het sociale stelsel. Dat we als burgers meer zelf moeten doen en meer voor onze naasten is dan vanzelfsprekend. Door geen mensen in een azc te helpen wordt je oma nu echt niet vaker gewasssen. Dan zal je dus zelf in actie moeten komen. Dan help je als vrijwilliger bij een zorginstelling, en ga je eens wandelen met een oudere en of spelletje doen in een verzorgingstehuis, dan hebben de mensen in de zorg meer tijd voor zorg. Je kunt ook in oplossingen denken nu het huidige stelsel er is zoals dat er is. Mensen helpen, of ze nu uit Syrië komen of uit je eigen dorp. Verder kijken dan je eigen voordeur en de wereld ziet er dan al een klein beetje mooier en gezellige uit.

  • Beate, leuk bedacht, alleen dat deden we al met onze eigen ouders. Dat is hier ouderwets ingesteld, ouders voeden jou op en dan later verzorgen de kinderen de ouders.

   Beantwoord nog steeds niet waarom wij hier in Nederland verantwoordelijk moeten voelen voor vluchtelingen (praktisch gezien) de andere kant van de wereld of uit andere wereld delen.

  • Hallo Beate en Vincent,

   Als we de bedrijven en rijken nu eens weer laten meebetalen hoeven wij geen slavenwerk te doen.

   • Dat is helaas wensdenken. Scheve belastingverhoudingen rechttrekken is een goed voornemen maar zolang die goede voornemens niet gerealiseerd zijn komen de opvangkosten bij anderen terecht.

 14. Willem van der Weide | December 26, 2015 at 11:45 am | Reply

  Angst, in welke vorm dan ook, is de hoeksteen van het toilet.

 15. Prachtig om met cijfers te komen. Maar voor alle duidelijkheid als wij 1 euro van onze 100 euro geven aan oudere kankeronderzoek enz enz komen we overal uit. Maar er is een grens. Het is te makkelijk om de regering de schuld te geven over de woningnood. Omdat in het verleden teveel is afgebroken en nu te weinig sociale huurwoningen zijn. Wij (de regering) heeft op deze momenten gehandeld op het wel en wee van toen. Vluchtelingen zijn natuurlijk welkom, maar om nu stomweg iedereen binnen te laten en maar te roepen er is plaats genoeg?er is geld genoeg en het kan allemaal makkelijk vind ik veel te kort door de bocht. Er word niet genoeg gekeken wat er over 10 /15 jaar van komt.

  • Kees, er wordt emotioneel gereageerd en iedereen holt de benen onder zijn kont vandaan, gesteund door de politiek. Dan raakt het uit het nieuws en begint het gedonder op enkelingen na.

 16. Misschien goed om deze link even te volgen: http://www.volkskrant.nl/opinie/waarom-cijfers-en-feiten-niet-worden-geloofd~a4213169/ Ionica Smeets, wiskundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie, zet uiteen dat tegenwoordig feiten en cijfers gewoonweg niet meer geloofd worden. Jammer, want eigenlijk zouden we discussies en dialoog aan de hand van “harde feiten” moeten voeren.
  Toch is het soms goed om eens even de zaken goed op een rij te zetten. Dat neemt niet weg dat je de emoties en gevoelens van mensen daarmee weg kunt nemen, of hun angsten en weerstand. Dan een mening (en dus geen feit): volgens mij worden dit soort discussies – over de vluchtelingenproblematiek, maar ook bijv. over Europa – “gegijzeld” door pro- en contra-fundamentalisten. Ik zeg zelf altijd maar: er zijn geen 52 tinten grijs, maar 5.200 tinten, en dan hebben we het nog maar niet over alle kleuren van de regenboog…

  • De mensen zijn jarenlang langzaam uitgeholt en merken dit nu pas.
   Onder het mom van “in de bijstand zitten luie mensen” is ons sociale stelsel afgebroken.

   De crisis is nog lang niet voorbij en dit is pas het begin.

 17. Eugene Theunissen | December 26, 2015 at 1:30 pm | Reply

  Beste Vincent, Jouw feiten zijn geen natuurwetenschap maar aannames. Een feit kan ik in elk geval al loochenen; vluchtelingenproblematiek is niet identiek aan moslims. Uit Eritrea komen nagenoeg alleen orthodox-christenen,terwijl er uit Iran ook Getuigen van Jehovah vluchten of homo’s. Christenen uit Syrie en ga zo maar door. Nuanceren lijkt me een goede deugd. Je hebt wel gelijk waar het de voorkeurspositie betrof voor vluchtelingen richting een huurhuis. Maar je weet als je de kranten leest, dat dit in 2016 niet meer aan de orde zal zijn door de te grote stroom.Waardoor gemeenten andere oplossingen zullen moeten gaan zoeken, ook toegankelijk voor die mensen die al jaren op een wachtlijst staan.Ik ken geen verhalen dat Nederland een luilekkerland is. In de AZC’s worden de mensen in elk geval voorgelicht wat hen in Nederland te wachten staat. Het is in elk geval niet zo zoals Wilders beweerde, dat alles gratis is voor asielzoekers. Onzin, ze betalen gewoon huur en zorgverzekering, voor hun inburgeringscursus moeten ze bij DUO geld lenen dat moet worden terugbetaald Idem voor de inrichting van hun woning waarvoor zij van de sociale dienst een krediet ontvangen. Ook moeten zij gelijk ieder ander op zoek naar werk. Dan het fabeltje als zou de COA de vluchteling klaarstomen voor luilekkerland m.a.w. als men een woning krijgt toegewezen, hoeven ze niets te doen. Er moet gewoon gewerkt worden, gelukkig zijn er voldoende mensen uit eigen kring of de buurt waar ze wonen of vrijwilligers van Vluchtelingenwerk die hen helpen. Maar er moet wel zelf gewerkt worden. Weet je Vincent waarom ze naar Nederland komen? Iedereen heeft een mobieltje; dus belt men elkaar en krijgt dan te horen dat Nederlanders vriendelijk,open en behulpzaam zijn.Dat men veiligheid ervaart,etc.Ik weet niet welke oren jij te luisteren legt, het zijn in elk geval geheel andere dan de mijne. Je zegt geen fan van Wilders te zijn, maar jouw zogenaamde feiten naderen zijn gedachtengoed. Ik zou zeggen: meld je eens aan bij Vluchtelingenwerk voor vrijwilligerswerk met en voor Vluchtelingen. Je zult ervan opknappen.

  • Toshiro Mifune | December 27, 2015 at 5:53 am | Reply

   “Dan het fabeltje als zou de COA de vluchteling klaarstomen voor luilekkerland m.a.w. als men een woning krijgt toegewezen, hoeven ze niets te doen. Er moet gewoon gewerkt worden, gelukkig zijn er voldoende mensen uit eigen kring of de buurt waar ze wonen of vrijwilligers van Vluchtelingenwerk die hen helpen. Maar er moet wel zelf gewerkt worden.”

   Hier de cijfertjes van het CBS met betrekking tot het jaar 2014, Eugene:

   62% van de Syriërs in NL zit in de bijstand
   69% van de Somaliërs in NL zit in de bijstand
   49% van de Afghanen in NL zit in de bijstand
   50% van de Eritreeërs in NL zit in de bijstand
   42% van de Iraniërs in NL zit in de bijstand
   59% van de Irakezen in NL zit in de bijstand

   Er ‘moet’ inderdaad gewerkt worden. Daar komt in de realiteit alleen bar weinig van terecht. Dat is ook niet vreemd, aangezien het gros ongekwalificeerd is voor onze arbeidsmarkt, men de taal niet of nauwelijks beheerst en er al een werkloosheid van 7% is in Nederland. Alles wat deze asielzoekers ‘betalen’ is een sigaar uit eigen doos: belastinggeld.

   En nee, Eugene, asielzoekers komen niet naar Nederland omdat men belt met elkaar en dan te horen krijgt dat Nederlanders vriendelijk, open en behulpzaam zijn en dat men veiligheid ervaart. Weet je waarom men WEL naar Nederland komt? Direct vanwege ons eigen beleid: korte wachtlijsten, hoge uitkeringen, gratis huis… Niet mijn woorden, maar rechtstreeks uit de reclamefolder van de mensensmokkelaars.

   http://nos.nl/artikel/2049254-mensensmokkelaars-prijzen-nederland-aan.html

   En waarom moet Vincent zich aanmelden als vrijwilliger oor Vluchtelingenwerk? Het feit dat zijn stellingname dichtbij die van Wilders komt zegt meer over het gebrek aan realiteitsbesef bij andere politici dan over Wilders.

   • Ja en hoe komt het dat er zoveel in de bijstand zitten? Er wordt helaas nog veel gediscrimineerd. En omdat ik het zelf heb gezien net als Vincent neem ik aan dat het een feit is. Mijn man was asielzoeker en behoort tot de groep waarvan 58 % werkt. Hij is arts en betaalt behoorlijk wat belasting! Is geen moslim spreekt op een accent na beter Nederlands dan menig van oorsprong zijnde Nederlander en ja als ik kijk hoe vaak hij vervelende opmerkingen krijgt die op zijn buitenlandse afkomst gestoeld zijn, kan ik zeggen triest heel triest.

    En Vincent zegt ook dat degene die voor opvang zijn de vluchtelingen in huis moeten nemen. Nou hoop niet dat u voor de bijstand, WAJONG, of kinderbijslag bent want geloof me dan wordt het erg druk bij u thuis als we Vincents advies volgen 😀

    • Als feiten bepaalde mensen niet meer aanstaan voor er stellingen tegenaan gegooid. Het D-woord, discriminatie. Geen woord over het opleidingsniveau van bijvoorbeeld Somaliërs. Het is bijstand of verdringing. Want meestal worden in branches waar tekorten zijn immigranten en allochtonen wel ingezet. Sommigen noemen zichzelf de ‘klapstoeltjes’ van de arbeidsmarkt.

     • Ik moet zeggen dat ik dit een opmerkelijk antwoord vind, Steef. Je ziet er zelf geen probleem in om wat je niet aanstaat ‘links’ te noemen, wat net zo’n discussiekiller is als ‘discriminatie’. O, links… dan hoef ik niet verder na te denken.
      Ik woon zelf in een zeer gemengde buurt, en ik merk dat er hier behoorlijk wordt gediscrimineerd. Veel jongens met een prima opleiding krijgen geen kans, tenzij ze bij de sollicitatiebrief hun achternaam in Jansen veranderen. Tenminste, dat is wat ik heb gehoord. Zelf merk ik ook dat ik toch een ander gevoel heb als een jongetje met Marokkanse ouders iets uithaalt dan wanneer een blond koppie dat doet. Waarom? Zelfs op een ‘linkse’ rakker als ik heeft een continu bombardement aan negatieve berichtgeving z’n sporen nagelaten. Kijk ook eens wat ‘weldenkende’ mensen op minder duchtig gemodereerde forums neerkwakken. Dat geeft bepaald geen goed gevoel over de kansen die zij hun medelanders toedichten op de arbeidsmarkt. Dit zijn allemaal geen feiten, maar het algemene gevoel dat ik krijg is dat discriminatie nog steeds voor velen een enorm probleem is in Nederland.
      Zo’n opmerking van Anne wegzetten als een politiek correcte oprisping uit de jaren ’70 lijkt mij daarom niet erg fair (en een beetje naïef).

      • Geloof het of niet, maar ik zwengel in andere forums het D-woord wel aan inzake sollicitaties, ik ben dan al lang voorstander van anoniem solliciteren. Maar om de werkloosheid van vluchtelingen daar grotendeels aan toe te schrijven en voorbij te gaan, aan de meest voor de hand liggende, andere oorzaken is een beetje selectief, en erger. Wat ik al schreef: in discussies die niet zo emotioneel gevoerd worden bijvoorbeeld de klassieke discussie tussen socialist en liberaal, is de simpele argumentatie als volgt. De liberaal beweert dat er altijd werk voor je is: als je maar hard je best doet, 500 sollicitatiebrieven per week de deur uitstuurt, een sollicitatietraining volgt enz. enz.. De socialist wijst er dan, onweerlegbaar, op dat het aantal vacatures veel lager ligt dan het aantal werklozen. Jullie weten het dus wel, maar om de PVV-oom met ‘feiten om de oren te slaan’, verstoppen jullie je eigen logica achter het D-woord. Nogmaals ik volg de hele D-discussie (Nijmegen loopt bijvoorbeeld voorop met anoniem solliciteren). Maar de bedoeling van dit artikel was om mensen buiten de linkse kring te overtuigen en met het D-woord, in deze context, overtuigen jullie vooral jezelf.

 18. Berend Engelbrecht | December 26, 2015 at 2:23 pm | Reply

  Interessant is ook deze kaart:
  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

  Vooral voor Libanon (1,07 miljoen op een bevolking van 4,67 miljoen) heb ik bewondering: enorm wat dat landje – zelf al zo vaak door burgeroorlog verscheurd – voor elkaar brengt. Met een beetje goede wil kunnen *misschien* de helft van de Syrische kinderen daar volgend jaar naar school, als ze snel genoeg scholen kunnen bouwen tenminste … (bron: http://www.huffingtonpost.com/entry/lebanon-to-provide-education-for-up-to-100000-syrian-refugees-this-year_56013280e4b00310edf86ab9, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/lebanon-education-ministry-syrian-refugees-children-school.html#).

 19. Ik probeer vrienden en familie ook vaak te wijzen op deze feiten ipv alles wat er op bijv. Facebook rondgaat.
  Nu wordt mij vaak gevraagd hoe het dan zit met dat ‘alle’ vrouwen en kinderen zo gemakkelijk achter gelaten wordt.
  Klopt dat en wat zijn daar de feiten van?

  • Dat kan ik je ook niet vertellen, maar in die vorm is het vaak arbeidsimmigratie. Dat wil zeggen de man gaat in het buitenland werken en stuurt het geld per post op naar de vrouw en kids.

   • Maar de mensen vluchten toch vanwege ernstige oorlogsmisdaden. Zij kunnen toch onmogelijk in hun land blijven omdat zij ieder moment vermoord kunnen worden? Maar de mannen laten vrouw en kinderen ‘daar’ wel achter om hier een beter en veiliger leven op te bouwen! Ik vind het steeds een vreemd signaal als ik hoor van een asielzoeker hoe vreselijk het in zijn land is, maar hij heeft daar wel zijn vrouw en kinderen achter gelaten.

    • Het is inderdaad een goede vraag waarom er meestal alleen maar mannen zijn. Dit heeft een verklaring niet omdat ze hier komen hun zakken te vullen. Maar omdat het een gevaarlijke overtocht is om hier te komen en dan willen ze niet het risico nemen om hun kinderen te laten verdrinken. Ze willen zorgen voor een veilige plek en ergens waar wel een toekomst is en dan de rest van het gezin veilig laten over komen. Niemand laat zomaar zijn kinderen alleen of zijn vrouw. In de meeste gevallen zijn de vrouw en kinderen in libanon of jordanie of turkije of ergens in syrie/irak waar het nog wel veilig is.

  • Berend Engelbrecht | December 26, 2015 at 5:08 pm | Reply

   Ja, het klopt. In de nabuurlanden is het nog half om half, en zijn vrouwen licht in de meerderheid. Volgens cijfers van de UNHCR zijn er van de 4,3 miljoen vluchtelingen in de regio ongeveer 50,7% vrouw, ofwel 2,23 miljoen vrouwen en 2,16 miljoen mannen, ofwel een “vrouwenoverschot” van ruwweg 61.000 (bron: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php). In Nederland is het juist omgekeerd: 33.924 mannen om 15.641 vrouwen, ofwel 68% is man, een overschot van 18.283 mannen (bron: https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers).

   Nu zou je -zoals Vincent- kunnen aannemen dat het arbeidsmigranten zijn, maar in Amerika (waar deze discussie ook gevoerd wordt, dankzij de vrij zwart/wit beweringen van Donald Trump), worden twee andere redenen aangehaald:
   http://time.com/4122186/syrian-refugees-donald-trump-young-men/
   1. De overtocht naar Europa is moeilijk en gevaarlijk, meer geschikt voor jonge, sterke mannen dan voor zwakke opa’s en oma’s. Als je kijkt naar de cijfers van het COA zit daar wel wat in: onder de 11 jaar en boven de 50 jaar is de oververtegenwoordiging van mannen een stuk minder.
   2. Jonge mannen proberen de dienstplicht in Syrië te ontlopen. Hiervan zie ik niet direct een bewijs in de cijfers van het COA: over de hele linie 12 t/m 49 jaar is 71% – 72% man en de verschillen in de categorie wel/niet in aanmerking komend voor dienstplicht zijn erg klein.

   Als we nog even de cijfers van de EU er bij pakken (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Asylum_applicants) vind ik theorie 1 het waarschijnlijkst (citaat: There was a greater degree of gender inequality for asylum applicants aged 14–17 or 18–34, where around three quarters of applicants were male. Female applicants outnumbered male applicants for asylum seekers aged 65 and over, although this group was relatively small, accounting for just 0.8 % of the total number of applications in 2014.

   The gender difference was even more apparent when considering unaccompanied minors, as 86 % of asylum applicants in the EU-28 in 2014 that were unaccompanied minors were male, compared with 54 % for accompanied minors.). Als je er even over nadenkt: stel dat je een kind van 16 onbegeleid naar het buitenland zou doen vertrekken, zou je dan eerder je zoon of je dochter laten gaan?

 20. Uiteraard kosten asielzoekers en vluchtelingen de overheid geld. Zij besteden dat geld in onze economie. Hun aanwezigheid levert banen op, en inkomsten voor bv de middenstand. Zijn daar gegevens over bekend? En dan heb ik het nog niet over aanvulling van de arbeidsmarkt op langere termijn.

  • tja 50 procent van de mensen die hier komen heeft na 5 jaar een betaalde baan, de rest bijstand

  • Herman, bijna goed, in deze tijd nemen zij banen in en worden inwoners hiervoor in de WW gezet. De middenstand zal hiervan goed leven, zonder meer.

   • Hoezo goed voor de middenstand? We hebben dit jaar een enorme toestroom gehad, maar Halfords, V & D, Scapino, Dolcis, DA enzovoort gaan toch over de kop. Dus volgens mij klopt het niet.

 21. Beste Eugene, In mijn werk ben ik al dienstbaar bezig t.b.v. de samenleving. Voor mij zijn mijn ervaringen voldoende zonder hiervoor een wetenschappelijk rapport of via de politiek of onderzoeksbureau (al dan niet onafhankelijk) te moeten constateren, wat klopt en wat niet.

  Ook Wilders heb ik hiervoor niet nodig, noch andere politieke partijen.
  Welke politieke partij of coalitie er komt te zitten, 1 ding staat vast.

  Nederland zit vast aan allerlei verdragen en afspraken.
  Je kunt ze allemaal lezen https://verdragenbank.overheid.nl/nl

  Tijdens verkiezingen kunnen ze alles roepen, maar dit staat vast en kost heel veel moeite om daar onderuit te komen.

  Als je mensen wilt helpen uit Eritrea, Somalie of Syrie e.a, doe het dan daar. Dat is in hun eigen omgeving, eigen cultuur en eigen klimaat. Er gaat per jaar heel heel veel geld naar de UN en EU. Toch komen ook bedragen ingezameld door de gemeenschap niet volledig aan.

  Voorbeeld: Destijds voor Haiti, mensen dakloos na aardbeving, ca. 83,5 miljoen ingezameld, ondernemer die gratis voor de mensen daar met kant en klare woningen konden neerzetten. Er zijn er 69 neergezet en ineens was het geld op!

  Verklaar hoe dit komt, voordat ik mijn eigen mening / bevindingen hier prijs geef.

  Je had het over mobieltjes, daar heb ik ze ook mee zien lopen, de meest moderne.
  Ik ben er nog niet achter, hoe zij daar aan kunnen komen, terwijl ze met niks binnenkomen.

  Ik wil ook niet beweren dat vluchtelingen alleen moslims zijn. Het gaat mij niet om het geloof, al ben ik wel van mening dat IS duidelijk een probleem is die door de moslim wereld opgelost moet worden. Wij zijn daar vreemdelingen!

  Wat mij wel opvalt, is na een nationale inzamelingsactie voor hulp, bepaalde mensen in die landen daar ineens welgesteld rondlopen en leven. Dit was niet één keer, maar is mij meerdere keren opgevallen. Om er zeker van te zijn dat ik mij niet had vergist, heb ik dat later nogmaals bekeken en bleek te kloppen.

  Ik ben niet tegen hulp, maar ben wel tegen dat alles naar Nederland wordt getrokken of dat wij ons ineens verantwoordelijk moeten voelen om hulp te bieden, terwijl andere omliggende landen dat amper doen. Andersom werkt dit ook niet zo.

  Dit komt ook mede omdat de regering hier dan ineens weer mogelijkheden ziet om vooral lasten te verhogen en belastingen op te schroeven, zodat er daar weer voldoende geld binnen blijft komen. Daar zit namelijk een overeenkomst in.

  Dit is het laatste wat ik er over zeg

  • Eén ding: het schijnt dat in Syrië ook mobieltjes te koop zijn! Suggereer geen gekke dingen Vincent. Denk je in in een wereld waarin de bruinhemden om je heen de boel kapot schieten, jou en je gezin bedreigen, en je met achterlating van je hele hebben en houwen vlucht voor een veilig bestaan met toekomstmogelijkheden. Ik zou m’n mobiel in de zak steken…

  • Ja ik kan ook alleen maar uit dagelijkse ervaring mij aansluiten bij de mening van Vincent! En ook ik weiger om mij schuldig te moeten voelen en op te draaien voor wat anderen veroorzaakt hebben. Er is geen land en volk in de wereld die zoveel geld aan goede doelen geeft en heeft gegeven als Nederlanders! En Vincent heeft gelijk met opvang in eigen regio. Daar ben ik gaarne bereid om voor te doneren! Ik denk verder dat uit het oog is verloren dat wij al jaren aan het betalen zijn voor wat anderen, (banken, wapen producenten en politiek) veroorzaakt hebben. Begon bij een Landsbankie, waar de rijken hun geld gestald hadden om nog meer te kunnen graaien, en wie mocht na het omvallen betalen? Ja juist jij en ik, toen de banken crisis, woning crisis, Griekenland enz. enz. enz. Verder staan wij met lede ogen te kijken hoe onze sociale zekerheid waar wij maar ook onze ouders en grootouders hard voor gewerkt hebben, maar vooral ook veel voor betaald hebben word afgebroken! Ik heb inderdaad ook geen getalletjes, maar ik sta wel in het leven en voel en zie wat er om ons heen gebeurd.

 22. dit is geen mythe: vluchtelingen krijgen gratis schaatsles terwijl de gewone Nederlander er voor moet betalen..of is er toch ergens stiekem een potje?

 23. Ben het volledig met Vincent eens.

 24. Sybren, die schaatsles wordt niet betaald door de overheid en is dus ook geen belasting geld. De Edese ijsvereniging heeft ze zelf uitgenodigd en les wordt er vrijwillig gegeven door instructeurs die verbonden zijn aan de vereniging. Door dit soort uitlatingen te doen zonder je te verdiepen in de feiten werkt je mee aan een negatief beeld over vluchtelingen. Het zwemmiddagje in de Peppel in Ede was ook op initiatief van het zwembad zelf.

  • Superacties van de ijsvereniging en het zwembad!
   Overigens is er voor mensen met weinig geld ook de mogelijkheid om een bijdrage in de kosten te krijgen. Dat is dan weer wel overheidsgeld.

 25. … en hoeveel mensen overlijden er in nederland
  … en hoeveel mensen worden er geboren in nederland
  … en hoeveel mensen immgreren naar nederland
  … en hoeveel mensen emigreren uit nederland (economische vluchtelingen?)

  Als je een op groei gebaseerd economisch systeem wilt handhaven zijn we in Nederland afhankelijk van ‘voldoende’ bevolkingsaanwas.

  • BNP per land en BNP per hoofd van de bevolking zijn niet hetzelfde. Vraag maar aan de ontwikkelingslanden met enorme geboorteoverschotten.

 26. @Vincent jij stelde in een van jou reacties dat je niet snapt waarom wij vluchtelingen moeten opvangen? ?? Stel oorlog breekt hier uit doelwitten zijn mannen die vincent heten (dus jij moet vrezen voor jou leven) en elke dag vliegen de kogels en bommen je om de oren blijf jij dan rustig achter je schermpje meningen als feiten verkondigen of wil je dan naar land waar je “in vrede en veiligheid ” kan leven ???

  Hoor graag een onderbouwd antwoord en tip denk er ff over na want voor je het weet krijg je de deksel op je neus !!!

  • Roy, de deksels die ik al op mijn neus heb gehad (achteraf gezien door smerig spel) heb ik niet meer bijgehouden.

   Laat ik er dit over zeggen, hoeveel Nederlanders gaan ze opvangen als hier bommen gaan vallen? Je zal je afvragen, hoe komt hij daar nou weer bij? Je denkt dat kan hier niet, maar niks is minder waar.

   Roy, het geval in Syrie en Irak, heeft te maken met inlandige groeperingen. Een hiervan zijn Tsoenieten (als ik het goed geschreven heb), na de val van Saddam, zijn zij massaal uit de regering gezet en werden allemaal werkeloos. Dit hebben ze een paar jaar aangekeken en de jongere generatie vond dat er een andere staat moest komen en zijn ten strijde getrokken. In globale lijnen is dit het verhaal.

   Ja vervelend, maar dan nog waarom neemt Saudi Arabie en andere staten (wat verder weg van Syrie) geen vluchtelingen op?

   Gezien je reactie, weet jij het antwoord, dus vertel!

  • Toshiro Mifune | December 27, 2015 at 5:20 am | Reply

   Je geeft zelf het antwoord al. Als hier de pleuris uitbreekt zal ik dan naar het dichtstbijzijnde land gaan waar ik in vrede en veiligheid kan leven. België, Duitsland of Engeland, misschien Frankrijk. Dichtbij, veilig en met een vertrouwde taal en cultuur.

  • Wat ik niet begrijp is waarom jij en helaas ook andere iedere keer in jullie commentaar aan Vincent moeten eindigen met een lullige opmerking of zelfs waarschuwing aan zijn adres. Ik heb hem dat totaal niet zien doen naar een ander. Ook hij heeft het recht op zijn visie en mening. Hij blijft echter beleeft en bij zichzelf. Misschien kunnen jullie daar een voorbeeld aannemen.

   • Hoi Tamara, ik ben zo iemand die – niet instemmend – op Vincent gereageerd heeft. Ik ben het helemaal eens met jouw opmerking dat hij beleefd blijft, maar om eerlijk te zeggen zie ik weinig narigheid in de antwoorden die hij krijgt. De discussie gaat ook niet over zijn denkbeelden, maar over het punt dat hij dingen als feit presenteert terwijl het een mening lijkt te zijn. Daar wordt af en toe wat laatdunkend op gereageerd, dat klopt. Bedenk wel dat commentaar op iemands manier van argumenteren geen oordeel is over de persoon zelf.

    Ik ben trouwens blij verrast door het niveau waarop van beide zijden de discussie gevoerd wordt. Daar zouden een aantal politici wat van kunnen leren. Op een paar berichten na gaat het over de inhoud, en wordt er niet op de man gespeeld.

    • Ik ben trouwens blij verrast door het niveau waarop van beide zijden de discussie gevoerd wordt. Daar zouden een aantal politici wat van kunnen leren. Op een paar berichten na gaat het over de inhoud, en wordt er niet op de man gespeeld.

     Dat laatste is alleen te danken aan een zeer streng moderatie-beleid, vrees ik. U wilt niet weten wat er allemaal in het filter is blijven hangen…

     • Nou, complimenten voor de moderatie, dan!

      Even uit pure nieuwsgierigheid… heb je enig idee wat de verhouding geweigerde berichten voor danwel tegen het originele stuk zijn?

 27. Nog 1 keer dan…..
  Open grenzen werken niet om een aantal redenen: ten eerste is de aanzuigende werking enorm. Dat zie je nu in bijvoorbeeld Duitsland en ons eigen land. Vluchtelingen uit het onveilige Syrië trekken van het veilige Turkije via het veilige Griekenland, het veilige Macedonië en het veilige Servië naar het veilige Hongarije om van daar via het veilige Tsjechië het veilige Duitsland/Nederland te bereiken. Waarom ? Blijkbaar niet omdat Duitsland/Nederland veiliger is dan al die andere landen, maar omdat het welvarender is en vooral omdat het massale opvang en legalisering belooft. Geld en een asielstatus trekken meer asielzoekers aan, of we dat nu leuk vinden of niet. Een tweede reden waarom open grenzen niet werken, is dat de vluchteling eenmaal aangekomen helemaal niet 1-2-3 in een hardwerkende, goed geïntegreerde modelburger verandert. Neem de Somalische gemeenschap in Nederland: werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, criminaliteit en drugsgebruik zijn sky-high. Terugkeer naar het land van herkomst is praktisch nul, tenminste als je vakanties jawel, vakantie in een gebied waar je uit bent gevlucht is een normale praktijk in binnen het Nederlandse asielbeleid niet meetelt.

  Nu al ruim 50 miljoen moslims in West-Europa + huidige nieuwe aanvoer + gezinshereniging + meer nageslacht = einde van onze westerse beschaving, cultuur en verworvenheden binnen 15 jaar. Europa wordt momenteel levend verslonden door de islam en dat proces is onomkeerbaar. Gevlucht voor de religie van de vrede… Het zorgt voor oorlog. Het zorgt voor vluchtelingen. Het zorgt zelfs voor moord op christenen tijdens het vluchten. Bedankt maar door foto’s van verdronken kiddo’s, afgelopen September/Oktober hoe triest ook, krijg ik geen schuldgevoel voor een situatie die buiten mijn schuld ontstaan is, emotionele chantage heet dat en door gewetenloze mensenhandelaren willens en wetens uitgebuit wordt, en door overige moslim landen gemakshalve maar voor lief wordt genomen, want ‘Europa’. Redelijk bizar dat mensen plaatjes nodig hebben om zich te realiseren dat er kinderen sterven in dit drama. Ik wist dat al. Om vervolgens die plaatjes te gebruiken om je punt proberen te maken en mij persoonlijk schaamte en verantwoordelijkheid op te dringen is pure propaganda. Bah. Waarom helpen de overige moslim landen hun zogenaamde ‘broeders’ trouwens niet ? Hoe triest deze beelden me ook maken, de échte schuldigen zitten in Brussel en de Linkse kerk. Door hun gummi beren ruggengraten, “kom allemaal maar binnen” en slappe zwalkende beleid is dit het resultaat. Mensen worden door de smokkelbendes gelokt met flyers van onze “met goud geplaveide straten” omdat hier geen eenduidig en stringent asielbeleid is. Dat die straten hier allang niet meer met goud bekleed zijn wordt er niet bij gezegd.

  De huidige vluchtelingenstroom is grotendeels een gevolg van de Arabische Lente; dictators verjagen zonder een vervolgplan of alternatief en zo een machtsvacuüm creëren wat misbruikt kon worden door een primitieve doodscultus. Assad en Ghadaffi moesten weg. Libië onder Ghadaffi was paradijs voor de mensen in vergelijking wat ze nu hebben. Kost wat kost moest het zelfde in Syrië gebeuren, Hoe voelt dat nou, Timmermans ? Het leven van een mensenkind in ruil voor een gaspijp ? Diezelfde naïeve dwazen die de lente stonden toe te juichen, hebben nu weer het hoogste woord over het vluchtelingenprobleem. Wederom enkel gebaseerd op emotie, ontdaan van elk vorm van realisme en lange termijn visie die zo hard nodig zijn om dit probleem aan te pakken. Maar goed, een obligaat applausje en buikdansje op tafel bij Pauw is ook wat waard…….

  Even kijken huizen tekort, banen tekort, tolerantie tekort, ruimte tekort, geld tekort, studiegeld tekort, studieplaatsen tekort, geld voor verzorging ouderen/zorg tekort, rijke Arabische landen doen tekort. Werklozen te veel, uitkeringen te veel, sociale ontwrichting te veel, moslimradicalisering te veel, crisis te veel, vijandig tegen Joods/Christelijk/Humanistische mensen te veel, eisende asielzoekers te veel, belasting te veel. Het wordt mij een beetje te veel. Of zoals ik al eerder al zei ‘altruïstische zelfmoord’ dat dus…… Trieste kolerezooi is toch ook, het wordt tijd om eens wat politici onder hun kont te schoppen, het relaxte Nederland en Europa van m’n jeugd is volkomen naar de kloten gegaan. En dan opgescheept zitten met politici die nog in de ontkenningsfase zitten, gisteren nog eentje die het durfde te beweren dat er juist kansen waren met deze wilde invasie…. van gelukzoekers….. Duitsland 900.000 en de rest word onder de pet gehouden, De elite is hun eigen Franse Revolutie aan het creëren. De moderne guillotine gaat over 15 jaar overuren maken. Iedereen die de islam niet zo vriendelijk vind en in strijd met onze vrijheid is een nazi en extreem-rechts…. die propaganda is inmiddels wel uitgewerkt. Het zijn geen vluchtelingen! Het zijn illegale immigranten, die ervoor kiezen om via clandestiene smokkelaars het systeem te omzeilen en ineens ‘rechten’ claimen zodra ze voet op Europese bodem zetten. Onmiddelijk uitzetten, en enclaves maken op het afrikaanse vasteland waar die mensen worden opgevangen. Oorlogsschepen worden ingezet om pal voor de Libische kust het emigrantenverkeer te regelen. Lees jonge gezonde moslimmannen een lift te geven naar de eeuwigdurende bijstand. En defensie maar mauwen dat ze meer geld nodig hebben voor de verdediging van Europa! Hoe idioot kun je het bedenken. Het is haast van bijbelse proporties zoals men deze geseling ondergaat. Het getuigt van ruggengraat, eventueel van rubber, om zo diep te buigen voor alles wat men in dit land te slikken krijgt. In ieder land zou inmiddels wel haast de pleuris zijn uitgebroken. Maar niet in Nederland, land van schapen. We zien onze eigen ouders verkommeren in hun eigen stront in ‘verpleeghuizen’, we betalen ons alle kleuren van de regenboog aan belastingen. Gaan gebukt onder tienduizend wetjes, protocollen en regels die gemaakt zijn om vooral de brave burger kapot te maken/pesten. Mensen wachten soms jaren op een huurwoning, soms schrijnend, talloze bijstandsmoeders zien grijs van de zorgen hoe toch rond te komen.

  Weet je wat ik nog VEEL erger vind is dat ons volk, onze cultuur, gewoon verwaterd terwijl de regio’s waar ze vandaan komen alleen maar homogener worden en blijven groeien, dus het is ook nog eens zinloos en maakt dat we straks gigantisch onderdrukt gaan worden. Ik wil ook het recht hebben om te kunnen leven in een samenleving die bij mij past(e) en verdomme, het is ons land, niets ingepikt, maar overgedragen door onze voorouders. Een heel klein gebiedje op de wereld en alleen omdat wij het dusdanig ingericht hebben dat het er goed toeven is (met bloed, zweet en tranen) moeten we iedereen maar binnen laten zodat die cultuur verdwijnt die daarvoor gezorgd heeft, en zodat wij ons straks moeten aanpassen aan iets waar niet aan te passen valt. Dit is geen immigratie meer, dit is culturele genocide, hetzelfde als wat de Chinezen deden en doen bij de Tibetanen, maar dan ook nog eens erger, want de culturen waar wij ons aan zouden moeten passen zijn totaal niet compatibel, iets met water en vuur…

  In Australië is men héél duidelijk, heeft men een aantal maanden heel consequent alles terug gesleept met goede boten en zie daar: de hele stroom droogt op. De rest kan zich gaan melden bij de diverse schathemeltje rijke oliestaten waar het geld zodanig tegen de plinten klotst dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze er mee moeten. En dat er heel snel iets moet gaan gebeuren in de vorm van interventie moge duidelijk zijn. Anders gaat dit een keer heel erg uit de klauwen lopen, en binnen niet afzienbare tijd. Want de stroom die nu op gang is kan ook de EU met de beste wil van de wereld niet aan…… Ik zie het niet als onze morele verplichting om miljoenen buitenlanders die vervuld zijn van islamitisch gif op te vangen en levenslang te ondersteunen met belastinggeld. Het is onze morele verplichting om op de eerste plaats alle Nederlanders zoveel mogelijk te helpen. Of de jongeren die nauwelijks werk kunnen vinden en geen eigen woning kunnen aanschaffen/vinden want eigenvolk achterop de lijst. En dan durven politici met droge ogen te beweren dat er geld naar buitenlandse vluchtelingen moet gaan omdat zij er meer recht op zouden hebben. Ook al hebben ze nog nooit een cent belasting in dit land afgedragen. Het is van den zotte hoe deze linkse gutmenschen gemeenschapsgeld gebruiken alleen maar om aan te tonen hoe moreel superieur ze wel niet zijn. In bedekte bewoordingen kiest Europa gewoon voor het faciliteren van een massale volksverhuizing uit Afrika en het Midden-Oosten. De linkse geest van het politiek correcte denken blijkt zodanig diep genesteld in de hersenen van de Europaliërs dat het denkelijk een volkomen verloren onderneming is te proberen hier verandering in te brengen. Europa gaat naar de knoppen want de westerse cultuur en de etnische homogeniteit verdwijnen. En wat we er voor terugkrijgen is onenigheid, facties die elkaar bestrijden op grond van religie en etniciteit. We worden vervangen……. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn kuch kuch.

  • Kan ik mij in vinden. Klopt helemaal naar mijninziens. Dit land is te klein om de hele wereld op te vangen.

   De identiteit van de Nederlanders verdwijnt op den duur.

   Als het aan mij zou liggen, grenscontrole instellen, uit EU, vraag is Euro of Guldens, we hebben dit 19 eeuwen zo gedaan, dus waarom deze eeuw niet?

   Men praat je aan niet meer uit de EU te kunnen, maar kan prima! Staan genoeg filmpjes op YouTube van en er wordt gelijk uitgelegd hoe dat moet.

   IJsland heeft niet voor niets bedankt.

  • Chapeau !

 28. Huizen te kort de schuld van de regering?
  Vergeet je hierbij maar gemakshalve de diverse besturen van de woningbouwcorporatie’s die bakken met geld over de balk hebben gesmeten en de corporatie’s daardoor in de problemen hebben gebracht en ze, om nog iets te redden, huurhuizen hebben moeten verkopen terwijl de heren zelf buiten schot blijven en hun zakken hebben gevuld?
  Gemakkelijk om de regering hier de schuld van te geven.

  • Willem, kan ik in meegaan, wetende dat zij hun goedkope huurbeleid (sociaal) eigenlijk willen omzetten naar zo goed als vrije sector verhuur.

   Maar ja, als het overgrote deel van Nederland nu niet zoveel kan ophoesten.
   Ook wetende dat veel corporaties een best eigen-vermogen bezitten.

   Regering / politiek zijn wel de verantwoordelijken als het gaat om het sociale huurbeleid, termen introduceren van

   * scheef huren (laat ik het zo omschrijven, dat iemand die iets overhoud van zijn salaris, dit niet mag houden, maar in het wonen moet stoppen), vergeet niet dat velen tussen 1/3 tot 1/2 van zijn salaris alleen, aan huur betaald!

   * harmonisatie goedkope huurwoningen duurder maken en duurdere goedkoper. Door middel van Differentiatie de duurste geen huursverhoging krijgen, de goedkoopste maximaal.

   Daar heeft de regering wel degelijk een hele dikke vinger in de pap!

 29. Grotendeels mee eens, een opmerking is wel dat de landen ten westen en zuiden van Syrië inderdaad verzuipen in de Syrische vluchtelingen, maar de Golfstaten en Saoudi Arabië vrijwel geen poot uitsteken.

 30. Volgens mij moet je niet proberen de feiten naar je hand te zetten.

  50.000 is gewoon veel. Bovendien komen er gemiddeld 3 gezinsherenigers per vluchteling achteraan.
  Dat zijn de kosten van 1 jaat die je neemt. Gemiddeld zullen deze mensen 20 jaar geld kosten. In ieder geval het analfabete deel (en dat zijn er best veel). We hebben sinds 1980 bijna continu 300.000 mensen op de kap, dat gaat nu 10 jaar lang verdubbelen naar 600.000. Dan kost dit probleem ons ongeveer 15 mld per jaar.

  Dat is 5% van de begroting. Structureel. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. De vraag is of wij 300.000 grotendeels analfabete moslims uit Syrië kunnen opnemen bovenop de 300.000 Oosteurpeanen die we opnemen en de 150.000 Afghanen, de 300.000 Turkse gastarbeiders en de 300.000 Surinamers en Antillianen die we sinds 1975 hebben opgenomen.

  Maar 15% van de mensen heeft overlast van de vluchtelingen. Dat is onderhand meer dan er op de PvdA en de VVD samen stemmen en die regeren ons land. Je zou kunnen overwegen om daar iets meer naar te luisteren.

  Het maakt mij niet uit, maar feitelijk valt er een hoop te zeggen voor het verhaal van je PVV oom. Wat nog niet betekent dat we er niet voor kunnen kiezen om mensen op te nemen.

 31. Jan van Gummigalgen | December 26, 2015 at 7:31 pm | Reply

  Ome Henk en tante Ingrid zijn net de deur uit.
  Ik heb ome Henk met deze cijfers om de oren geslagen.
  “Jawel,” zie ome Henk, “ik ken die cijfers ook. Maar als je wat verder kijkt dan zie je ook dat van die kleine 50.000 2/3 man is en 1/3 vrouw. Dus wat wil dat zeggen? Dat er veel alleenstaande mannen bij zitten? Of zijn dat voor een groot deel mannen die vast vooruit zijn gegaan en straks de rest van hun gezin over laten komen? En hoeveel zijn dat er dan? Weet jij dat? Ik heb zo’n vermoeden dat het er uiteindelijk heel wat meer dan 50.000 worden. Vind ik niet erg hoor, Ingrid en ik zijn naar de provincie verhuisd en de meeste asielzoekers willen uiteindelijk toch het liefst in de randstad wonen. Ze willen echt niet gelijk verdeeld over die 6.000 dorpen en steden wonen. Dus zeg het maar, hoe ga je dat regelen?”
  En toen wist ik niet meer wat ik ‘m daar op moest zeggen……
  Dus wie helpt mij nou om ome Henk van repliek te dienen….?

 32. Ik ben oprecht benieuw waar de auteur zijn cijfers, die hij als “feit” naar voren brengt, vandaan heeft.
  IK kan ze uit de officiele statistieken GEEN van alle bevestigen. Was het maar waar, zou ik haast zeggen.

 33. Als er toch zoveel mensen roepen dat het Nederland te veel geld kost om (in verhouding dat kleine beetje) vluchtelingen/asielzoekers op te vangen en te huisvesten, waarom is Nederland dan 1 van de meest welvarende landen van de wereld?
  ik denk omdat een groot deel van deze mensen, ook al hebben ze veel meer in hun mars, de rottigste baantjes willen doen waar veel Nederlanders de neus voor optrekken “omdat ze daar niet voor geleerd hebben” Mede hier door is de arbeidscircel weer rond.
  Mensen wees nou eens niet zo bang. Angst is geen goede raadgever.

  • We leven niet in de jaren ’60. Vele gastarbeiders die toen en masse werk vonden in fabrieken, schoonmaak en logistiek zitten nu al jaren tot tientallen jaren in de WW of bijstand, en zo niet (AOW), dan hun kinderen. Dat is geen angst, maar dat is een feit. En dat de WW onder druk staat is ook een feit.

 34. Wat is dit toch een komisch relaas!
  Ik stem voor Vincent, minister president! Laat hij al zijn meningen flink aanpakken in de samenleving!
  Binnen zeer afzienbare tijd zullen alle ‘Vincents’ dan aan den lijve ondervinden waar het echt om gaat. Ik woon gelukkig al een tijdje niet meer in Nederland.
  Laten we allen Nederland een flinke oorlog gunnen! Dan komt alles weer goed! ( in elk geval de meningen van de Vincents)

 35. Even voor de duidelijkheid, in Saudi Arabië is iedereen welkom die daar wil werken en een visum aanvraagt. Ik werk er al geruime tijd met mensen uit Jemen, Syrië, Pakistan, India, Bangla Desh etc. Ik ben dan ook stomverbaasd dat iedereen uit de hele wereld zomaar Nederland (en andere Europese landen) binnen kan zonder enige vorm van controle/visumplicht. Laten we het belastinggeld eens besteden aan ouderenzorg en armoedebestrijding in eigen land.

  • Leuk antwoord. Lekker kort, maar 4 zinnen. Toch een goede illustratie waarom het originele artikel zo goed is, en veel commentaren zo slecht (en dan bedoel ik inhoudelijk, wie ben ik om jouw je mening te ontzeggen?).

   De eerste twee zinnen sla ik maar even over, afgezien de hint om eens even te kijken naar de manier waarop die mensen die in Saudi-Arabië zo ‘welkom’ zijn behandeld worden. Heeft inderdaad niets met deze discussie te maken, maar het zet toch een cynisch danwel wereldvreemd toontje.

   De tweede is – excuseer me – gelul. Zoek op: Schengen-akkoord. Je hebt wel degelijk een visum nodig om de EU binnen te komen, tenzij je uit bijvoorbeeld IJsland vlucht. Dat mensen geen visum aanvragen is een ander punt, maar als je je mening als feit verkondigt dan moet je ook maar beter opletten.

   De laatste zin is een klassieke drogreden. Je brengt een probleem in dat niets te maken heeft met het onderwerp, en geeft een ‘oplossing’ waar niemand op tegen kan zijn. Bingo, met een beetje mazzel is de opponent al vergeten waar het eigenlijk om ging.

   En dat is het niveau waarop dit soort discussies wordt gevoerd: rammelende monologen die zo’n beetje in elkaar richting afgevuurd worden en kant noch wal raken. Blijf dus bij je punt, en laat je niet door dit soort gewauwel afleiden!

 36. Op deze wijze communiceren zal er geen enkele ommekeer komen in begrip of onbegrip van voor en tegenstanders.
  De feiten die ik hier lees zijn ook weer geen feiten, er wordt eenvoudig politiek om de vraag heen beantwoord en daarmee is het een ineens feit!?

  Nee mensen, zolang het onbegrip aan twee kanten van de waarheid tegen elkaar opgezet worden zal de waarheid nooit boven tafel komen en zijn beide ‘partijen’ verliezers.

  Want het wegzetten van mensen die op de PVV stemmen zal deze mensen alleen maar meer die richting opduwen, zal hen het nog meer het gevoel geven dat ze niet meetellen in deze maatschappij.
  Ik stem en zal nog steeds PVV blijven stemmen omdat ik ook aan deze kant geen eerlijke feiten zie langskomen, want en daar hoor je niemand over!

  IS moord simpelweg ieder persoon die niet dezelfde denkwijze heeft als zij hebben.
  Wat doet het domme machtswellustige westen?
  Wij moorden iedere IS-er welke weigert onze denkwijze aan te nemen.
  Want dat is wat onze regering doet, ze steunen Brussel en Brussel laat het toe dat EU landen bommen gooien op gebieden waar mensen wonen om ze te doden.

  Het is in en in triest dat iedereen tegen elkaar opgezet wordt en we de feiten met elkaar tot op de . en , betwisten terwijl in de tussentijd hele dorpen platgebombardeerd worden omdat daar mensen zitten die anders denken dan wij!
  Bedenk u ook even dat daar vele tussen leven die gedwongen worden om IS te steunen, het is geen vrije keuze, en niet kunnen vluchten omdat dit betekend dat ze hiermee onherroepelijk hun leven op het spel zetten.
  Laten we maar even naar onszelf kijken, met onze bruinzeel keukens en park distance control en gucci en in ieder dorp een supermarkt en de beurzen.
  Wij zijn voor een groot deel het kwaad, wij roven in de arme delen van de wereld de boel leeg!

  Het is zeker niet Geert Wilders die fout is, hij haalt maar een klein deel het probleem aan!
  Wij als maatschappij met 3 auto’s voor de deur zijn het grote probleem, wij kennen geen rem op onze hebzucht!

  Denk daar maar eens over na beste mensen.

  Stop met deze onzin en zet je in om deze maatschappij tot de orde te roepen en de route van de complete politiek een halt toe te roepen, ze zijn allen even schuldig net zo schuldig als u allen bent door ze uw stem te geven voor dit gedrag.

  Een fijne dag nog verder.

  • Bart,

   ik zag laatst de volgende zin in een reactie staan: Wilders heeft geen oplossingen, maar hij zegt wat de Nederlanders denken. Mijn stem heeft hij!

   Op zo’n moment ga je je afvragen waarom we mensen liever populistische uitspraken dan oplossingen hebben.

  • “Het is in en in triest dat iedereen tegen elkaar opgezet wordt en we de feiten met elkaar tot op de . en , betwisten terwijl in de tussentijd hele dorpen platgebombardeerd worden omdat daar mensen zitten die anders denken dan wij!”

   Als u ook maar enige kennis van zaken had dan wist u dan onze luchtmacht, maar die van andere landen niet zomaar bommen gooien. Deze zijn nauwkeurig tot op de meter. Elke afgeworpen bom wordt getoetst of deze rechtmatig is gebruikt.

 37. Ben het overigens totaal eens met Robba! Niks aan toe te voegen!

 38. Peter, stemmingmakerij? Het aantal plaatsen, dorpen, steden; het aantal vluchtelingen, de prijs per vluchteling, de hoogte van de Nederlandse begroting? Allemaal verifieerbaar. Het punt is en blijft dat horden laagopgeleiden achter stemmingmakerij aanlopen. Nederland heeft geen vluchtelingenprobleem. Er is alleen het probleem van toch nog teveel laagopgeleiden.(lees PVV aanhang)

 39. Democratie is ook voor laag opgeleiden.
  Anders is het dictatuur.

 40. Wat je ook vaak hoort: het zijn allemaal *economische* vluchtelingen. Alsof de mensen hier zich geen enkele andere reden kunnen voorstellen om huis en haard te verlaten dan het krijgen van meer geld elders.

  Dank voor dit stuk overigens.

 41. Het enige wat mij zorgen baart is het cultuurverschil. Menig man uit deze landen denken anders over de rechten van de vrouw en het homo zijn. Dit moet niet onderschat worden. Ook hun kijk op joden is vaak niet positief te noemen. Mijn Joodse buurman loopt inmiddels niet meer met keppeltje op buiten ivm vele scheldpartijen van hoofdzakelijk moslim jongeren. Maar zeg niks over de hoofddoek van hun moeder want dan roepen ze hard dat je discrimineert. Ik voorzie dat dit op den duur enorm gaat botsen.

 42. Ik heb niet alle reacties kunnen lezen wegens tijdgebrek, maar even een aanvulling over het cultuur- en taalverschil.
  Ik geef momenteel les aan vluchteling- en expatkinderen. Ondanks de trauma’s die velen hebben opgelopen leren ze vlot Nederlands en zijn het lieve, vrolijke kinderen. Ik heb zojuist Sinterklaas en Kerst met ze gevierd, en ze vonden het geweldig. Geen enkel probleem met hun eigen culturele achtergrond. Een jongen die hier al iets langer is zegt dat de eerste Nederlandse winter koud is, daarna ben je er aan gewend. Een Keniaans meisje heb ik geholpen om het juiste niveau middelbare school te bereiken. Ze wil verloskundige worden. Nederlands was de vijfde taal die ze leerde. Zij mag later, met hoofddoek en al, mijn kleinkinderen ter wereld brengen mocht dat zo uitkomen.
  Ook de ouders van de kinderen zie ik naar school gaan en steeds meer Nederlands met mij praten, ze doen enorm hun best om in te burgeren. Ik zie geen enkele reden waarom dit niet over een paar jaar waardevolle Nederlandse burgers zouden zijn.

 43. Het is gewoon niet realistisch om tienduizenden migranten binnen te laten: Ze moeten allemaal een huis en uitkering krijgen. Uit officiele cijfers blijkt overduidelijk dat ex-asielzoekers bovengemiddeld vaak werkloos zijn en wanneer ze na jaren wel werk vinden, dan zijn het meestal laagbetaalde deeltijd-banen. In Zweden is b.v. 60% van de werklozen een migrant.

  • Dat klopt. Maar: Het helpt natuurlijk niet dat ze zolang ze in de procedure zitten niet mógen werken. Een deel is sowieso laagopgeleid, dan kom je meestal in dergelijke banen terecht. Een ander deel is hoogopgeleid, maar moet wél eerst “even” het Nederlandse vakjargon leren en na de periode van een ongeregeld leven zijn vakkennis weer up-to-date krijgen. Dan eindig je meestal niet als eerste in een sollicatieprocedure.
   Over een goed netwerk beschikken ze meestal ook niet – logisch gezien hun achtergrond. Maar dat helpt niet om een goede baan te vinden.
   Verder hebben vluchtelingen wel eens hun diploma’s niet bij zich: die zijn verbrand toen hun huis werd gebombardeerd, of ze hebben ze thuisgelaten toen ze bij nacht en ontij vluchten, of ze zijn ze kwijtgeraakt toen ze het laatste stukje naar Lesbos opeens moesten zwemmen. Even een kopie-getuigschrift aanvragen bij een inmiddels gesloten universiteit is ook al geen optie. En als je toch wél je diploma’s hebt, dan moeten ze vertaald en gewaardeerd worden – ook een dure en vaak ontmoedigende zaak. Dus ja, dan maar een laagbetaalde baan. In deeltijd. Dat wijst dan toch nog op een mentaliteit van ‘aanpakken wat je nog wél kunt’, of niet soms?

   • Het is ook zo dat niet alle diploma’s uit het Midden-Oosten voldoen aan de Europese vereisten. (Een technische HBO-opleiding in Egypte heeft hier MBO-niveau, heb ik eens gelezen) En ik kan je verzekeren: Een heleboel ‘autochtone’ Nederlanders moeten noodgedwongen lager gekwalificeerd werk aannemen. Dat geldt dus beslist niet alleen voor de asielzoekers.

   • Het gaat in dit item niet om de vraag of hoogopgeleiden wel of niet gemotiveerd zijn maar of de linkse mythe-redenering dat Syriers grotendeels hoogopgeleid zijn en hier zonder veel problemen aan de slag komen als we ze maar in de weg lopen met lange ‘inchecktijden’ wel klopt. Zelfs als ze voor het merendeel hoogopgeleid zouden zijn loop je tegen de problemen aan die René zelf beschrijft. En hoogopgeleid of niet, de vraag is of er sprake is van verdringing. Naar wie je voorkeur ook uitgaat. Als er sprake is van verdringingssituatie zul je één van de twee een uitkering moeten geven hetzij de allochtoon hetzij de autochtoon. Dit probleem van verdringing speelt dus niet alleen bij de lager opgeleiden maar ook bij de hoger opgeleiden die werken in branches waar al veel instroom is vanuit het HBO en de uni. Waarbij steeds meer afgestudeerden moeten gaan werken onder hun niveau. Verdringing heb je eigenlijk alleen niet bij vluchtelingen die gaan werken in sectoren waar een tekort aan mensen is. En de rest gaat wringen, en misschien vindt je het geen reden om mensen te weigeren maar geef dit zoals Wouter Bos dit doet dan ook eerlijk toe, en ga mensen niet voorhouden dat ze dom zijn als ze vrezen dat de instroom ten koste gaat van de sociale zekerheid.

    • Door grote aantallen jong-volwassenen te laten immigreren op het moment dat de eigen bevolking nauwelijks meer groeit (zelfs hier en daar krimpt) krijg je:
     a) een oplossing voor de vergrijzing zónder de kosten van opgroeiende kinderen [daar staan wel de kosten van integratie tegenover]
     b) meer consumenten enzo – dat genereert weer werk!
     c) doorgaande groei van de economie – iets waar dit land nog steeds op is ingesteld [hier kan je op reageren, maar dit is een apart item waard]
     Het is dus niet een kwestie van de weinige banen die er zijn inpikken, maar meer het vergroten van de koek.
     Maar als het land structureel 5% werklozen heeft, dan blijft dat (ongeveer) die 5%, hoe groot (of hoe klein) de koek ook is.

     • Dat zou mooi zijn, maar ik heb er een hard hoofd in. Kijk b.v. eens in NL naar de jonge generatie Marrokanen.

     • Dat is helemaal de teneur van de linkerkant. Meningen van rechts worden belachelijk gemaakt want ‘geen feiten’. En lekke veronderstellingen slash meningen van de linkerkant worden als feiten gepresenteerd.
      Jouw punten nagelopen:
      a) De vergrijzing wordt alleen opgelost als er netto-betalers binnen komen en niet als je de bevolking kunstmatig vergroot. Dat is je denkfout. Dan zou Rusland met zijn grote bevolking rijk moeten zijn en Luxemburg met zijn kleine bevolking arm.
      a) vervolg: empirisch wat Halbe al aangaf: zie werkloosheid allochtonen en andere groepen vluchtelingen uit het verleden.
      b) rondpompen van geleend overheidsgeld werk is nepwerkgelegenheid. Zie communisme. Zelfs als de economische schade meevalt: je kan het niet als argument gebruiken in die zin dat import van werklozen goed zou zijn voor de economie.
      c) is een variant van a) met een onbewezen stelling onderaan, zelfs zonder bronvermelding. Nogmaals dit forum was een sneer richting de ‘PVV-oom’ die factfree was en in de hoek gedrukt zou moeten worden met kant en klare feiten.
      Last but not least: los van immigratie bestrijden socialisten de mening van liberalen dat je altijd werk vindt als je maar hard genoeg zoekt. Socialisten wijzen in dat geval terecht op het feit dat het aantal vacactures veel minder is dan het aantal werklozen. Maar met het vluchtelingendebat laten socialisten hun eigen logica opeens los. Het verschil tussen BNP per land en BNP per hoofd van de bevolking wordt spontaan ‘vergeten’.

    • Nou, mooi verwoord. En misschien drukken de digitalisering en robotisering in de toekomst de werkgelegenheid ook nog wel.

 44. @Marina. En vergeet niet ook de dierenrechten! O.h.a zijn moslims en Joden in iets mindere mate, vaak helaas extreem bang(worden bang gemaakt)voor b.v.honden en vinden ze onrein, terwijl huisdieren in Nederland in vele gevallen deel uitmaken van het gezin. Hoop, dat dit gegeven zich vanzelf gaat oplossen door goede informatie verstrekking.

 45. Je kan wel steeds het woord ‘slechts’ gebruiken, maar 1 op de 5 van alle Nederlanders vind ik best een hele hoop mensen.
  En het stukje over de totale kosten is ook een beetje discutabel.. Waar denk je dat dat geld vandaan komt? Dat er elk jaar zoveel wordt uitgegeven, betekend dat dat geld dus al een bestemming heeft.
  Ik zeg niet dat ik voor of tegen azc’s of vluchtelingen ben, maar dit stuk is plat en vee te kort door de bocht

 46. Mooi stuk, helemaal mee eens! Zouden meer van dit soort berichten in media moeten verschijnen. Echter betreft de paspoorten sla je de plank mis. De machines waar de echte paspoorten mee werden gemaakt door het Assad regime zijn gestolen. Dit betekend dat er echte (maar toch valse) paspoorten gedrukt kunnen worden. De enige oplossing zou een nieuw paspoort zijn die niet gedrukt kan worden door die machine, en dit nieuwe paspoort als voorwaarde stellen voor asiel in de EU.

 47. @Albert: helemaal eens met jou. Mensen claimen het gelijk, zetten iedereen die het niet met vluchtelingen eens zijn in de PVV-hoek. Over generaliseren gesproken 🙂
  En als het over financiën gaat wordt er opeens ontwijkend geredeneerd, schuld van de VVD die bedrijven teveel belastingvoordeel heeft weggegeven. Ja, en? Hoeveel ‘constructieve partijen’ die voor meer asielzoekers zijn hebben ook meegetekend met het spekken van deze bedrijven. Zo kan ik ook ‘myth-busten’en ‘aantonen’ hoe factfree mensen wel niet zijn.

 48. Voor mijn werk kom ik geregeld op coa-locaties (oa azc Weert), als ik hier lees hoe sommige mensen zich vast houden aan de cijfers die het coa publiceert, kan ik alleen maar zeggen: staar je hier niet blind op. Zo betrouwbaar zijn coa-cijfers en hun afspraken met lokale overheden (gemeenten) niet. Ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente Weert het coa toestemming heeft gegeven voor de opvang van MAXIMAAL 1000 vluchtelingen, ondanks deze afspraak zaten er een paar weken geleden 1005 (volgens “IBIS”, overzicht van het COA waarin alle vluchtelingen staan vermeld met de opvanglocatie waar zij verblijven). Ja, ik hoor mensen nu denken, nou dat zijn er 5 meer dan is “toegestaan” dat kan toch wel? Dit is misschien wel zo, maar het geeft wel aan dat het coa het niet zo nauw neemt met de regels/afspraken en dus naar mijn mening niet 100% betrouwbaar is.
  Ook sta ik soms raar te kijken als ik zie hoeveel jongere vluchtelingen de nieuwste I-phone6 in hun bezit hebben.
  Ik ben het helemaal mee eens dat mensen die echt in nood zitten opgevangen moeten worden, maar ben wel van mening dat als de situatie in hun eigen land weer veilig genoeg is om te beginnen aan de wederopbouw, deze mensen ook terug moeten om te helpen met de wederopbouw. Echter ben ik bang dat dit nu net ook een groot probleem is. Als ze een tijdje hier zijn, en (een groot deel) gewend zijn aan “onze” sociale voorzieningen, zonder daar een tegenprestatie voor te hoeven doen (solliciteren noem ik geen tegenprestatie), willen ze echt niet meer terug. En om eerlijk te zijn zou ik dat ook niet doen.
  Wat betreft het feit dat van de vluchtelingen de groep mannen tussen de 18 en 40 jaar het grootst is, ben ik van mening dat het lafaards zijn. Ergens wordt er gezegd dat dit is omdat zij het sterkst zijn en daarom een grotere kans hebben om de boottocht te overleven. Dat kan, maar anderzijds zijn dit ook net degene die kunnen vechten voor hun vaderland tegen IS, maar dit niet doen en overlaten aan legers uit “vreemde” landen.
  Waar ik me ook al diverse keren aan heb gestoord op een azc is het geklaag van vluchtelingen over oa het eten, geen tv op de kamer en de lange duur van de asielprocedure (ze denken volgens mij dat er in NL op elke hoek van de straat een blik coa-personeel, IND-personeel of wat voor personeel open getrokken kan worden om hun te helpen).
  En het aantal keren dat ik heb meegemaakt dat personeel/beveiligers voor racist worden uitgemaakt omdat iemand werd aangesproken nadat hij/zij de huisregels of andere gedragsregels negeerde, zijn al niet meer te tellen. Maar dit is niet alleen op coa-locaties, ook daarbuiten door andere groepen allochtonen. Maar nogmaals, ik ben niet tegen het opvangen van echte vluchtelingen, maar met mate. Ook ben ik voorstander van kleinere opvanglocaties i.p.v. grootschalige, dit onder meer omdat kleinere locaties overzichtelijker zijn en je bepaalde ongewenste situaties sneller en beter kunt signaleren en dus naar kunt handelen.

 49. Ik denk dat jij een mythe bent, PVV is niet met alles goed, jij slaat juist door de andere kant op als een vluchtelingen knuffelaar en dat is ook niet goed, en dan wil je er nog geld voor hebben ook, cijfers en statistieken zijn nooit betrouwbaar geweest en dienen altijd een politiek of commercieel doel, als jij werkelijk denkt dat het anders is en moet waarom ga je dan niet de politiek in om het aan te pakken?

 50. Maar ja, zoals Churchill zei, A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject. Die dicussie ga je niet winnen met dat soort ooms. Die nu ook in de comments rijk vertegenwoordigd zijn.

 51. Nog een laatste comment: “ik nodig iedereen uit om een week op mijn kantoor mee te draaien. Ik bestier samen met mijn schoonzusje een kantoor naast eenpinautomaat. Sinds in het naburige dorp1500 voornamelijk Eritriers zij gehuisvest voelt zij zich vreselijk geintimideerd door mensen die dagelijks op vrij agressieve toon komen vragen om “money”, ondanks de door COA ingestelde beveiliging, is t gevoel voor veiligheid tot een nulpunt gedaald. Incidenten worden buiten de pers gehouden. Een opiniestuk is prima, maar onafhankelijke journalistiek is beter.

 52. De reden dat Qatar en Saudi-Arabië geen vluchtelingen opnemen is omdat zij juist de oorlog in Syrië mede veroorzaken. Zij hangen een ander geloof aan (Sunni, specifieker Wahabisme) en vechten juist tegen de Syrische regering.

  Het zou hetzelfde zijn om te zeggen: “waarom vangt nazi Duitsland geen Joodse vluchtelingen op?”.

  • Je hebt niet uitgelegd waarom ze geen mensen opvangen die juist op de vlucht zijn voor Assad. En je redenering klinkt voor sommigen plausibel maar volgens deze redenering zouden Europese landen moreel helemaal niet verplicht zijn om mensen te helpen. De religieuze verschillen tussen Syrië en Europa zijn immers veel groter dan die tussen Syrië en Saudi-Arabië.

 53. Jullie kunnen allemaal hoog en laag ‘zingen’ over de invasie van vluchtelingen in Europa.
  De media laat je weten wat de overheid wil dat je weet.
  Maar de basis begint bij de Nederlandse bevolking zelf!
  Wanneer een volk tevreden en voldoende voorzien is van de basisbehoeften die nodig zijn voor een gezond en goed leven zal de ‘weerstand’ die (jawel!nu) leeft binnen de bevolking een stuk minder zijn. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat een gezonde en gelijkgerechtigde basis van een volk de bakermat is van voorspoed. Men is dan meer als bereid hun ‘overvloed’ te delen met ‘derden’.
  Zolang er onder onze bevolking een noodzaak is van voedsel- en kledingbanken voor (ja, helaas) mensen die momenteel niet rond kunnen komen van een inkomen of uitkering blijft de ‘onvrede’. Sterker nog: een vluchteling wordt (door de vele vrijwilligers en medewerkers van de opvang) de weg gewezen die ze moeten gaan om ingeburgerd te raken. Van de Nederlander wordt verwacht dat ze de wet- en regelgeving kennen en weten waar ze moeten zijn! Dat is nog steeds niet zo.
  De verschillen en het ongenoegen zijn te groot om daar op korte termijn een balans in te krijgen. Dat is wat Wilders ook heel goed weet en ‘uitbuit’. Ik geef geen oordeel over wie er wel of geen gelijk heeft, maar dat je ALLE mensen in Nederland gelijk moet behandelen is zeker in deze tijd een feit. Ik laat me niet (langer) leiden door de media, ik maak het dagelijks mee en denk dat er ook voor de ‘inheemse bevolking’ snel wat gedaan moet worden om hun levenstandaard, en dan praat ik over de eerste levensbehoeften, moet worden voorzien! Doen we dat niet (want rijk wordt rijker en arm wordt armer in dit land) voorspel ik niet veel goeds. Moeten we niet zorgen voor ALLE Nederlanders? Ga dan niet in ‘hokjes’ werken en zorg voor ALLE mensen die het nodig hebben. Niet alleen degenen die de media aandacht krijgen…..

 54. Vluchtelingen uit voormalig Jugoslavië wordt aangehaald. Mis hierbij wel dat destijds werd gezet dat (Kroatiërs) allemaal terug moesten als de oorlog voorbij zou zijn. Die oorlog is al een tijd voorbij maar ze zijn allemaal nog hier….. Verder een uitstekend stuk.

  • Ze kwamen binnen toen de economie van Nederland opgaand was, sterker nog. De tweede helft van de jaren ’90 waren de meest economisch welvarende jaren sinds de jaren ’60. Nogal een verschil met nu. Bovendien zijn teveel vluchtelingen in de bijstand terechtgekomen. Maar ja, uit overwegingen van moraliteit mogen we deze kosten niet teveel in beeld brengen, maar dat deze kosten moreel niet in beeld mogen worden gebracht betekent niet dat ze er niet zijn.

 55. Michelle de veer | December 27, 2015 at 11:06 pm | Reply

  Ik vind het echt frappant telkens weer in dit soort discussies te zien dat tegenstanders roepen wat op dat moment uit komt voor hun verdediging: de ene keer komen vluchtelingen hier ,maar werken er niet genoeg. Het andere moment nemen ze banen in waardoor wij zelf in de ww komen.
  Daarnaast ben ik erg benieuwd, Vincent, hoe jij bij het ‘feit’ komt dat de ‘moslimgemeenschap’ deze ‘moslimproblemen’ zelf zouden moeten oplossen. Moslimextremisme is ook een probleem voor de westerse wereld. Door moslims te verwelkomen geven wij mensen die ook tegen extremisme zijn een plek. In plaats van hun daar te laten stikken waardoor zij ofwel juist daar uitsterven ofwel de kant van onze vijand opduwen.
  daarmee maak je onze vijand dus juist sterker. Vergeet niet : de vijand van je vijand is je beste vriend!

 56. Iets met bodemloos en put…. Als we het geld nu staken om de bron van alle ellende te minimaliseren. Als je echt moet vluchten om de situatie in je land van herkomst zou je volgens mij graag terug willen als de situatie het toe zou laten. We gaan dat niet zien gebeuren denk ik. Daarbij denk ik dat we allemaal als pionnen gebruikt worden op het machtige schaakbord van de wereldpolitiek. Uiteindelijk draait het om macht en geld. De machtigste landen ter wereld bemoeien zich alleen ergens mee als de toestroom van olie en afzet van wapens in het geding komt. Mensen welke denken dat politici aan de touwtjes trekken hebben het volgens mij mis. Helaas zit de maatschappij tegenwoordig zo in elkaar dat men eerst aan zichzelf denkt alvorens een helpende hand toe te reiken. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen, maar wel het overgrote deel. Hebben we deze wereld niet met z’n allen zelf gecreëerd? Accepteren we zelf niet dat er mensen zijn met buitensporige salarissen in zorg en sociale instellingen? Is het normaal dat er mensen zijn met een vermogen van zoveel miljard, terwijl in dat zelfde land zoveel mensen onder de armoede grens leven? Volgens mij is iedereen wel bereid om te delen, maar laten we dan eens met de top van de ijsberg beginnen en laat het water naar beneden stromen ipv bergop.

 57. Mooi stuk! De kaart op de foto met al die vluchtelingenkampen is eigenlijk Libanon. Beetje verwarrend want daarvoor heb je het over Jordanië.

 58. Tijd om het myth-busten zelf na te lopen.

  Mythe: Nederland wordt overspoeld met vluchtelingen

  “Feit: er zitten op dit moment 49.565 vluchtelingen in de opvang in Nederland. Nederland heeft ongeveer zesduizend dorpen, steden en plaatsen. Dat betekent dat als iedere gemeenschap twee gezinnen (zeven mensen) zou opnemen, al die vluchtelingen een plek zouden hebben. Hoezo overspoeld?”

  Mijn commentaar: 1) ook linkse media creëren dit beeld om een gevoel van urgentie te creëren. Een beetje flauw om te doen alsof mensen fout zitten als ze gewoon aannemen wat officiële media aan beeldvorming naar voren laten komen van een constante mensenstroom die onderweg is naar West Europa 2) Duitsland en Zweden fungeren tot nu toe als bliksemafleider voor Nederland. Zweden sluit nu de grenzen dus die 50.000 is alleen om die reden al een momentopname. Een getal wat waarschijnlijk veel groter kan worden, alleen al met het oog op gezinshereniging, i.p.v. kleiner.
  3) er wordt een uit-smeerpoging gedaan. Zo smeren bedrijven en goede doelen de kosten van een jaar of maand uit over een week of over een dag om klanten over de streep te trekken.
  Niet elk dorp of plaats heeft een gemeente die rijksgelden krijgt: er zijn 500 gemeenten die geld krijgen van het Rijk. Elke gemeente van groot tot klein moet gemiddeld 100 mensen opvangen, op middellange termijn ook op de woningmarkt. En terug naar mijn vorige punt. Dit zijn cijfers waarbij geen rekening is gehouden met gezinshereniging of beleidsveranderingen bij omringende landen.

  Mythe: ze komen helemaal niet uit Syrië

  “Feit: de helft van de vluchtelingen komt uit Syrië. Van de andere helft komt het overgrote deel weer uit Eritrea, Ethiopië, Irak en Afghanistan.
  Eritrea is niet zo bekend als Syrië, maar daar heerst een van de meest nare dictaturen in de wereld, vergelijkbaar met Noord-Korea. Hier kun je een waslijst van de misdaden van dit regime lezen, samengesteld door de Nederlandse overheid. Hier is de wikipedia-pagina: “Human rights in Eritrea are viewed as among the worst in the world“. De Ethiopiërs zijn uit Eritrea afkomstig, maar hebben de Ethiopische nationaliteit. Wie niet weet waarom mensen uit Irak en Afghanistan vluchten, moet onder die steen vandaan komen waar hij de afgelopen 10 jaar gezeten heeft. Het is op basis van de gegevens van het COA niet te zeggen uit welke landen de vluchtelingen komen die teruggestuurd worden. Op basis van de Europese gegevens lijkt dat dat vooral Albanezen zullen zijn. Overigens wordt een op de drie asielzoekers in Nederland teruggestuurd.”

  Mijn commentaar: welke mythe is nu precies ontkracht? Volgens mij heeft de PVV nooit beweert dat alles koek en ei is in Afrika of het Midden Oosten maar vooral dat we niet alle problemen van alle probleemlanden op ons kunnen nemen. Verder kunnen we het beter aan de Vreemdelingendienst overlaten om uit te maken waar mensen echt vandaan komen. Zelfs kwaliteitsmedia geven aan dat er genoeg mee-lifters zijn uit naburige landen waar mensen hetzelfde uiterlijk hebben als mensen uit probleemlanden.

  Mythe: Iedereen is ertegen dat er meer vluchtelingen komen
  “Feit: Het overgrote deel van de Nederlanders vindt het prima als er een asielzoekerscentrum in de buurt komt. Uit een opiniepeiling van I&O Research blijkt dat twee derde van de Nederlanders de stelling ‘Het is onze morele plicht om asielzoekers in Nederland fatsoenlijk op te vangen’ ondersteunt. Ook als je het persoonlijk maakt, blijven mensen voor fatsoenlijke opvang: slechts een op de vijf is er onder alle omstandigheden tegen, dat er een AZC bij hun in de buurt komt. Wat ook interessant is: mensen die in de buurt van een AZC wonen, zijn positiever over de komst van vluchtelingen dan de gemiddelde Nederlander. Slechts een op de zes ervaart ernstige overlast, terwijl de helft dat verwachtte. Daarbij moet ook nog aangetekend worden, dat een heel deel van die ‘overlast’ heel betrekkelijk is: langere rijen bij de pinautomaat geldt ook als overlast. De groep Nederlanders die pertinent tegen vluchtelingen is, concentreert zich vooral in de PVV. Bij alle andere partijen is een ruime meerderheid voor opvang.”

  Makkelijk mythen ontkrachten zo. Wat bedoeld wordt met nep-parlement is niet dat heel Nederland PVV stemt maar dat de verhouding van het aantal mensen dat tegen opvang is niet in dezelfde mate wordt vertegenwoordigt in het parlement. Ik kan ook ‘cherrypicken’ uit cijfers: de SP verliest in de opiniepeilingen veel stemmers aan de PVV. Als je overtuigd bent van het draagvlak dan doen we een referendum zodat alle PVV-stemmers democratisch de mond wordt gesnoerd, waarbij het dan wel zo chique is om een AZC bij de voorstemmers in de wijk te doen.

  “Mythe: Er moet meer aan opvang in de regio gedaan worden. De Arabieren moeten hun eigen probleem oplossen. Feit: In Jordanie, dat naast Syrie en Irak ligt, is bijna een op de tien inwoners vluchteling. In Libanon is dat een op de vijf. Met andere woorden: de Arabische landen liggen krom om vluchtelingen op te vangen, en wij kunnen best een handje helpen.
  Bazenquote van de Verenigde Naties over Jordanie: “Jordan provides asylum for a large number of refugees, including from Syria and Iraq. It has granted Syrian refugees access to services, such as health and education. Jordan continues to demonstrate hospitality, despite the substantial strain on national systems and infrastructure.”
  country-lbn-400 Ieder puntje is een vluchtelingenkamp.”

  De PVV had het vooral over de oliestaten, bovendien wordt hier overduidelijk voorbij gegaan aan dat de sociale voorzieningen in West Europa ven een heel andere orde zijn omdat er levenslang inkomens verstrekt worden en huisvesting moet worden geregeld.

  Mythe: Vluchtelingen pikken onze huizen in

  “Feit: De woningnood is de schuld van het kabinetsbeleid. We slopen ieder jaar 14.000 betaalbare woningen, we verkopen er 15.000 aan de vrije markt, en we verhogen de huur van de rest. Als we de sociale woningbouw de afgelopen dertig jaar op peil gehouden hadden, dan waren er nu een half miljoen extra huizen geweest, en dan hadden we de vluchtelingen zonder probleem een huis kunnen geven.”

  Noem je dit mythbusten? Het één sluit het ander niet uit. Het gaat niet om de schuldvraag, maar of vluchtelingen extra druk leggen op een woningmarkt die al enorm verziekt is. Dit is subtiel van onderwerp veranderen. Mag, maar zeg dan niet dat je een mythe aan het ontkrachten bent, maar dat je een aanvullende mening geeft. Je beweert te ontkrachten, je doet alsof je bewijs levert, maar het is gewoon een schijnargument in de context van het ‘mythen ontkrachten’.

  Mythe: Nederland is het braafste jongetje van de klas

  “Feit: de Nederlandse bevolking is 3.3% van de EU, en we vangen 3.6% van de vluchtelingen op. We doen dus een klein beetje meer dan ons deel, maar we moeten dan ook compenseren voor landen als Kroatie, met een fantastische 35 vluchtelingen (nee, geen 35 duizend, 35) en Slowakije met 15 vluchtelingen.”

  Mijn commentaar: die krijg je van mij. Geen zin om te touwtrekken of Zweden, Duitsland of Nederland de braafste jongetjes zijn. Het zal elkaar niet veel ontlopen en de landen zullen elkaar hierin afwisselen op gebied van contributie en gastvrijheid.

  Mythe: vluchtelingen kosten bakken met geld

  “We hebben het al eens eerder becijferd: een vluchteling kost iets van 20 a 30 duizend euro. Als er dus 60.000 binnenkomen, dan kost dat ongeveer 1,2 miljard. Dat klinkt veel, totdat je bedenkt dat er in 2016 in totaal 261.1 miljard uitgegeven gaat worden. Met andere woorden, van iedere honderd euro die die Nederlandse overheid uitgeeft, gaat er 50 cent naar vluchtelingen. Het wordt al helemaal wisselgeld als je bedenkt dat Nederland ieder jaar 47 miljard misloopt omdat we het oké vinden dat grote bedrijven hun belastingverplichtingen niet nakomen.”

  Toen rechtse mensen de TOTALE kosten van immigratie in beeld wilden brengen werden ze verketterd door weldenkende mensen. Dus ik kan niet zoveel met deze deelcijfers waarbij we gemakshalve maar niet uitgaan van gezinshereniging. Altijd gemakkelijk. De rest komt gewoon neer op van onderwerp veranderen en relativeren, letterlijk. Ik zie niet hoe de PVV-oom nu ‘om de oren geslagen wordt’ behalve dat er een semantisch spelletje wordt gespeeld wanneer volgens links nu iets ‘bakken met geld kost’.

  Ook met de aanvullende mythen zie ik hetzelfde patroon: je geeft gewoon je eigen aanvullende mening en in jouw ogen is daarmee het laatste woord gezegd, en de andere persoon voor eeuwig en altijd de mond gesnoerd. Meningen van een ander tot mythe bestempelen en zogenaamd ontkrachten wordt een beetje flauw zo.

 59. Iedere vluchteling kost dus 20.000 – 30.000 euro per jaar, ik vind dat veel. Misschien zijn er velen die het leuke baan hebben en dit niet zoveel vinden, maar ik reflecteer dit naar mijn eigen bestaan. Ik werk ongeveer 135 uur per maand, ik verdien ca. 10.000 – 11.000 euro per jaar met de zorg toeslag erbij kan ik dit naar boven afronden tot maximaal 12.000 euro. Als ik hiervan mijn huur kan betalen, en eten en mijn telefoon rekening kan betalen, en hoe weinig/veel het ook is ik betaal daar belasting over. Hoe kan het zijn dat iemand die voor zijn leven vlucht, onderdak krijgt, eten en drinken 8.000 euro meer kost dan ikzelf?

  Ik vind dit ontzettend vreemd op zijn zachts gezegd, daarboven zijn er “vluchtelingen” die klagen over de opvang. 2 jaar terug had ik geen baan, geen uitkering, ik zou een moord plegen voor hetgeen zij krijgen, daarboven had ik geen kogels om oren vliegen. Zijn dit vluchtelingen, of gelukszoekers ik denk het 2de. Hierbij wil ik niet de indruk scheppen dat ik generaliseer, er zullen zeker voldoende vluchtelingen zijn die blij zijn met hetgeen ze krijgen en daad werkelijk zijn gevlucht en vind het ook goed dat deze mensen worden opgevangen. Maar de “vluchtelingen” die klagen mogen van mij een enkeltje terug naar huis krijgen.

 60. “Slechts een op de zes ervaart ernstige overlast” Dat lijkt mij sterk. Dat zou betekenen dat 2,8 miljoen mensen ernstige overlast ervaren???

 61. Ik mag ook graag feiten noemen en wetenschappelijke onderbouwingen. Toch een voorbehoud. Net als bij een serieus boek moet je altijd weten wat de achtergrond is van de schrijver. Helaas is er niet echt veel onafhankelijke berichtgeving. Bovendien heb je niet 1 waarheid. Je hebt politieke waarheid, financiele waarheid, sociale rechtvaardige waarheid, wettelijke waarheid, enz. Nederland vond ik altijd sterk in het vinden van een balans tussen verstand en gevoel. Wat je met name onder invloed van de (sociale) media merkt, dat we de balans kwijt zijn. Het gaat allang niet meer over voor- of tegen. Een recht wat we gelukkig nog mogen uiten. Het gaat om scoren, en anderen zoveel mogelijk zwart te maken. In zo’n situatie werkt een cijfermatige onderbouwing helaas niet meer.

 62. Aardig stukje. Wat doet men ook krampachtig over die paar vluchtelingen. 50.000 op een bevolking van 17 miljoen, dat is nog geen 0.3%

  • Goh, ten eerste de schrijver van het geheel is behoorlijk links georienteerd en dat geeft al een hele andere kleur aan het geschrevene wat dus totaal als niet objectief beschouwd moet worden. In vele van de standpunten zie ik dingen geschreven die allemaal waar zijn zowel voor als tegen. Er wordt met feiten en keiharde cijfers gesmeten waarvan niemand weet of ze ueberhaupt wel juist zijn of “juist gemaakt”. Punt is dat we praten over gevoel van de mensen en daar kunnen feiten en cijfers weinig aan bijdragen om dat beter te maken. Dat gezegd hebbende naar mijn mening moeten de echte (niet economische of kwaadwillende) vluchtelingen goed opgevangen worden. En daarbij mag best geluisterd worden naar de burgerij waar zo’n opvang gestalte moet krijgen. Een plaats als Oranje waar het grootste deel van de bevolking tegen grootschalige opvang is zal dus met zijn burgerij tot overeenstemming moeten komen. En als het weer rustig is in de landen van afkomst kunnen de mensen weer terug toch….???? En laat die mensen maar werken op hun AZC want er klagen toch dat het niet goed is, nou maak het dan beter…. De mensen die hier willen blijven wel eerst goed inburgeren. Oh jah en ze zijn hier te gast dus passen zij zich aan en niet wij…!!!

 63. Zuchhhhhhhhhhhhhhhhhhht

 64. Sorry maar dit stuk, en zeker de kop, is stigmatiserend. Eenieder die kritsch tegenover het vluchtelingen beleid staat wordt hier weggezet als de een racistische PVV oom. Ik kan het ook omdraaien, iedereen die maar een beetje voorstander is, is een communist. Een polariserend stuk als dit resulteert altijd in een zinloze discussie en zal geen bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem. Iemand in een hoek duwen zal er echt niet voor zorgen dat hij of zij nog makkelijk van mening zal veranderen.
  Ikzelf ben voorstander van het opvangen van vluchtelingen, maar een antecedentenonderzoek is toch niet te veel gevraagd?

 65. Hmmm. Ok.

 66. Maria de snaijer | December 28, 2015 at 5:16 pm | Reply

  .. Waarom krijg ik na mijn comment te lezen dat deze eender is aan die van n ander? En waarom plaatsen jullie hem niet? Krijgen jullie teveel kritiekloos deze stemmingmakerij cq dom gelul?

 67. Vincent en Toshiro bedankt voor de wijze waarop jullie reageren op de zogenaamde feiten! Ook ik ben geen PVVer maar een realist en heb geruime tijd van mijn leven in het midden-oosten mogen leven en werken en ik vind het schandalig dat buiten Jordanië en Libanon er door de andere buurlanden geen hulp wordt geboden. Tja dan komen we op de volgende reden: Geloof: Soenieten en Sjiieten verdragen elkaar niet; staan elkaar naar het leven! Verder het het NAVOland Turkije: dat is de lachende partij. Doet alsof ze Europa helpt. En zegt te vechten tegen IS maar gebruikt de oorlog in Syrië om de Koerden aan te vallen. Turkije zelf onder haar huidige leider streeft naar uitbreiding en invloed van Islam in Europa.
  Door de vluchtelingenstroom, gezinshereniging, toekomstige geboortegolf en vrij reizen (zonder VISA) van de Turken staat onze eigen identiteit onder grote druk.
  Ohja is dit een Feit!? Nee nog niet!!!

 68. Immigratie levert op termijn geld op en is noodzakelijk om economische groei te realiseren. Veel vluchtelingen zijn hoogopgeleid.

  • Feit, of stelling? De PVV-oom moest om de oren geslagen worden met feiten niet met wensdenken. Zeker niet met wensdenken tegen de cijfers in: zie cijfers vluchtelingen die al langer in Nederland verblijven. Veel vluchtelingen zijn hoog opgeleid = feit. Feit is ook dat dit een halve waarheid is. Want veel vluchtelingen zijn ook laag opgeleid = feit.

 69. Dan zijn wij nog verschrikkelijk duur met de kosten per asielzoeker.
  In duitsland schijnt dat slechts de helft, zo’n 15.000 euro te zijn ..

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/duitse-deelstaten-17-miljard-voor-vluchtelingencrisis~a4215534/

  Echter, als “we” al dat geld aan de opvang in de regio hadden besteed (UNHCR wacht geloof ik nog steeds op een miezerige toegezegd miljard) was die stroom lang zo groot niet hoeven zijn. Dit in combi met het buitenlandse “beleid”, natuurlijk.
  @ Sanne … gelukkig maar dat het allemaal artsen en chirurgen en advocaten zijn, he.
  Zucht.

 70. “De kosten van 1,6 miljard + massaal de bijstand in” vallen wel mee. Voor de vele werkende Nederlanders met een miniem loontje (Postbezorgers, winkelpersoneel) werkt dit als een rode lap voor de stier. En het is ook onrechtvaardig; Syriers die hier nooit iets hebben bijgedragen maar wel volop mogen profiteren.

  • Het gaat om de optelsom. Als de 50.000 Syriërs en Eritriërs de eerste en enige groep mensen was die in Nederland verblijf zoekt dan had je volgens mij een hele andere discussie, dan in een context waar er, volgens sommigen, al sprake is van een multiculturele samenleving en waar de autochtone bewoners zich maar bij neer moeten leggen. Na minstens 2 rechtse overwinningen op dat gebied wordt aangegeven dat het multiculturele beleid inderdaad te idealistisch is gebracht en dat de zorgen van autochtone burgers serieus genomen zouden worden. De rechtse autochtone burger kon rustig gaan slapen…..

 71. Sanne, wilt u zich beter inlezen?
  Maximaal 7 % is hoogopgeleid met opleidingen, die in Europa niets voorstellen.
  Dit gaat in de nabije toekomst vele miljarden kosten waarvoor u en ik kunnen opdraaien, nog vele jaren nadat deze crisis voorbij is. Niet gaan klagen hè, denn Sie haben es gewusst.

  • Zojuist in ‘Die Welt’ gezien: Heel groot verschil in kwaliteit opleidingen tussen Duitsland en Syrie. De Duitse minister van werkgelegenheid heeft eerder al gezegd dat zo’n 90% van de asielzoekers niet bemiddelbaar is.

 72. Mijn laatste ‘reply’: Nederland wordt tezamen met de rest van West-Europa, de sociale dienst van de wereld. Lokkich Nijjier.

 73. maaktnietuittoch | September 2, 2016 at 12:14 pm | Reply

  Fascinerend stuk. #it

 74. Frank van Doorn | December 26, 2016 at 6:30 am | Reply

  Goed stuk! Wat een klein beetje jammer is: je vermeldt niet wat de data zijn van de updates.

  Wat verder een beetje jammer is: je kunt schrijven aan feiten wat je wilt, maar veel mensen blijven toch hangen aan de lippen van Schreeuwwitje. We zijn nou een jaar verder en Schreeuwwitje wordt alleen maar populairder…

 75. Ho.. Enige nuancering op z’n plaats.. Groot bedrijf en mkb bedrijf word vaak verward.. Ik ben mkber er kan zeggen dat wij financieel en belastingtechnisch binnen het groepje particulieren vallen. Ontslagrecht, minimumloon belastingvoordeel vallen alleen bij de grote broeders gunstig uit.

  De zwaarste bescherming voor werknemers beschermt ze niet tegen deze reuzen! Ik heb een sosiale plicht naar m’n mensen en ben 100% afhankelijk van ze. Een grote jongen betaald die kosten om van dat irritante zeurpoppetjuh af te komen..
  Ik laat m’n oma voor me schoonmaken , nu kan ze dat niet meer zo goed dus zeg ik minder uren zelfde geld.. Dikke boete op m’n dak!

  Ben het eens met bovenstaande maar alstublieft blijf het verschil tussen de bedrijven van omvang en wij mkbers die moet knokken om hun werk niet te verliezen aan deze big boys doordat wij ons aan de regels hebben te houden en ZIJ de regels maken en breken ..

Leave a comment

Your email address will not be published.


*