De verdwenen bonnetjes

Hoe kijken mensen in de toekomst terug op ons tijdperk? Wij noemen het meestal het informatietijdperk, maar ik kan me voorstellen dat zij er hele andere benamingen voor zullen bedenken. Bijvoorbeeld: het tijdperk van de verdwenen documenten.

Begin 2016 werd bekend dat ambtenaren expliciet opdracht hadden gekregen te stoppen met zoeken naar het “bonnetje van Teeven”. Teeven en kompaan Opstelten moesten uiteindelijk opstappen, maar ze hebben de zaak wel zo’n 2 jaar weten traineren. Het is een van de vele voorbeelden waarbij bewindslieden bewust de Tweede Kamer misleiden, informatie onthouden of ronduit voorliegen. Op dit moment spelen er wederom 2 zaken die onze excellenties zo proberen te spinnen dat het lijkt of ze zich van geen kwaad bewust zijn.

Moskeeën

De eerste gaat over financiering van moskeeën door buitenlandse mogendheden. Dat dat gebeurt is natuurlijk al lang bekend. De Tweede Kamer wil al jaren weten wat de omvang van die geldstromen is, waar het heen gaat en waar het vandaan komt. Even los van de vraag of hier überhaupt iets aan te doen is (de hele wereld bemoeit zich tenslotte met iedereen en alles, ook Nederland), is het wel zaak dat de verantwoordelijke ministeries openheid van zaken geven als zij in het bezit zijn van de gevraagde informatie. Dat werd altijd ontkend, maar nu blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken al 8 jaar met hun hypocriete reet op de hoogte wordt gehouden door bepaalde Golfstaten. Premier Rutte moet dat geweten hebben, maar heeft de Kamer hierover keihard voorgelogen. De spin in dit geval is dat het onderdeel van het diplomatiek verkeer is en dat men bang is dat die landen bij openbaarheid niet meer vrijwillig informatie zullen delen. O ja joh? En daar kun je dan niets aan doen? Geldstromen zijn niet te volgen door, ik noem maar een dwarsstraat, onze geheime diensten? Nou, dat is bemoedigend!

Dividendbelasting

Het tweede geval gaat over de afschaffing van de dividendbelasting. Een maatregel die compleet uit de lucht kwam vallen na de kabinetsformatie, aangezien geen enkel partijprogramma hier melding van maakte. Toen de oppositie toch even wilde weten op basis waarvan dit besluit was genomen, bleken er geen documenten aan ten grondslag te liggen. Of toch wel, er was wel iets, waarschijnlijk, op de zijtafel, maar die hadden de onderhandelaars nooit onder ogen gehad. Maar joh, komt allemaal goed, want Unilever en Shell zijn hele belangrijke bedrijven voor Nederland en die zouden echt niet blijven als die dividendbelasting gehandhaafd werd. Nee, ze hebben ons niets ingefluisterd, dit hebben we zomaar zelf bedacht met de natte vinger.

Ik, en velen met mij, dachten: Hier is iets heel dubieus aan de hand. Ofwel de partijen liegen hun ogen uit de kop, of ze hebben totaal ongeïnformeerd een besluit genomen dat de schatkist 1,4 miljard per jaar (!) kost. Dat zijn geen peanuts.

Verrassing

Maar wat een verrassing, Minister Wiebes, toen nog van Financiën, heeft nota bene zelf een memo geschreven na wat onderonsjes met de CEO van Unilever. Die nu weliswaar van plan is om het hoofdkantoor definitief in Nederland te vestigen, maar dat vinden de Britten niet zo’n goed idee. Daar zitten nogal wat aandeelhouders met een dikke vinger in de pap. En het lulligste is misschien nog wel dat verschillende hoge ambtenaren negatief hebben geadviseerd, omdat het weinig of niets zou doen voor het vestigingsklimaat in Nederland. Waarbij we ook weer extra lekker op de kaart staan als belastingparadijs.

Ondermijning

De Kamer kan de regering niet controleren als ze niet volledig wordt geïnformeerd. En dat blijkt schering en inslag. Dat niet altijd alles direct openbaar kan worden wil ik nog wel begrijpen. Maar daar moet je dan wel verdomd goede redenen voor hebben. Dit is niet gewoon “onhandig”, zoals de premier voor de zoveelste keer debiteert. Dit is gewoon wanbestuur en ondermijning van onze democratische rechtsstaat.

Ik heb niet veel hoop op herstel. Mocht een motie van wantrouwen een meerderheid krijgen, die waarschijnlijk staat of valt met de steun van de 3 benepen mannetjes van de SGP, dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Maar blijkbaar is een te groot deel van de kiezers nog steeds blind voor de corrupte, liegende praktijken van de VVD en worden ze gewoon weer de grootste. God sta ons bij.

Update: De motie van afkeuring van de oppositie heeft het zoals verwacht niet gehaald. Met dank aan de SGP. Aan God heb je dus ook niks.

Karin van der Stoop is een import-Amsterdamse met ambities en een mening. Schrijft ook voor hoevrouwendenken.nl en is van plan dat verder uit te breiden. Heeft een bejaarde kat en een LAT-relatie.

Wil jij ook schrijven voor de Publieke Tribune? Stuur je stukken naar redactie [at] publieketribune.net.

Be the first to comment on "De verdwenen bonnetjes"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*