Articles by Paul Bordewijk


Weg van een federaal Europa

In een vorig stukje heb ik aangegeven niet te geloven in een federaal Europa dat in de plaats treedt van de nationale staten. Daarvoor zijn die in cultureel en taalkundig opzicht te verschillend. Je kunt…A double Scotch exit?

Nu Engeland ervoor gekozen heeft uit de EU te gaan, wil Schotland een tweede kans zich af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk, om vervolgens als zelfstandig land toe te kunnen treden tot de Europese…


Uit de EU, dat gaat zomaar niet

Het belangrijkste gevolg van het Brexit referendum lijkt me dat niemand nog kan volhouden dat de Europese integratie een onontkoombaar proces is. In dat opzicht ben ik ook blij met het resultaat. Maar die blijdschap…


Brexit is niet in ons belang

Op 23 juni bepalen de Britten of het Verenigd Koninkrijk deel zal blijven uitmaken van de Europese Unie. Dat referendum is mogelijk omdat het Verdrag van Lissabon toelaat dat een lidstaat de Unie verlaat. Hadden…


Laat Samsom zijn karwei afmaken

De PvdA is de laatste partij die nog een lijsttrekker moet aanwijzen voor de volgende Tweede-Kamerverkiezingen. Dat gebeurt via een ledenraadpleging in oktober, maar de vraag is of er daarbij meerdere kandidaten zullen zijn. Is…


De doorwerking van de holocaust

Het is nu meer dan zeventig jaar geleden dat Nazi-Duitsland werd verslagen en er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn we daar nog steeds niet vanaf. De les van de Tweede Wereldoorlog was dat we rassendiscriminatie en genocide voor altijd moesten uitbannen. Maar de concretisering van die opdracht leidt tot een giftig debat.


De EU is geen succesverhaal

De Volkskrant is boos op het volk. Arie Elshout schrijft: Laat het volk aan het woord en het gromt. Met de Europese Unie vaak als kop van jut.’ En dat terwijl volgens Elshout de EU…


De invloed van belastingheffing op de arbeidsparticipatie

In de discussie over de belastingtarieven speelt de invloed van belastingheffing op de arbeidsmarkt een grote rol. Essentieel is daarbij hoe werknemers reageren op een verandering in het netto-loon. Daarbij zijn twee reacties mogelijk, die…