Joost Niemöller heeft nog nooit van Boko Haram gehoord

Joost Niemöller, de man die bij de NCRV weggestuurd is omdat hij geloofde dat zwarten nou eenmaal crimineler zijn dan blanken, heeft nog nooit van Boko Haram gehoord. Dat blijkt uit een stuk dat hij op zijn site plaatste naar aanleiding van de discussie over asielbeleid in Buitenhof vanochtend tussen Job Cohen en Thierry Baudet. Volgens Niemöller komen de meeste asielzoekers uit West-Afrika, en is dat bewijs dat ze geen vluchtelingen zijn, want ‘daar zijn geen conflicten‘.

Toen ik dat las, vroeg ik me toch even af of Joost en ik op dezelfde planeet leven, en niet om de redenen waarom ik dat normaal doe. Ik pak er even wikipedia bij:

Onder West-Afrika worden meestal de volgende landen verstaan:

Benin, Bukina Faso, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdie, Kameroen, Liberia, Mali, Mauretanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

De in deze omgeving actieve terreurgroepen zijn onder andere Boko Haraam (U weet wel, van de kidnapping van die schoolmeisjes), Ansar Dine (van het opblazen van monumenten in Timboektoe) en Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (need I say more). Ik heb de belangrijkste landen waar conflicten aan de gang zijn maar even onderstreept. Het is de grootst mogelijke onzin dat West-Afrika op dit moment een veilig gebied is.

Daarbovenop komt nog eens dat – in tegenstelling tot wat Niemöller beweert – er amper asielzoekers uit West-Afrika naar Europa komen. Van de 69105 asielzoekers die er in december van 2014 binnen kwamen, waren er 1770 afkomstig uit Nigeria en 660 uit Mali, respectievelijk 3% en 1%. Uit de andere West-Afrikaanse landen kwamen minder dan 500 asielzoekers.  Waar kwamen de asielzoekers dan wel vandaan? Die komen voor een fors deel uit Syrië: grofweg een kwart van de totale instroom in 2014. Daarna komt Afghanistan, Kosovo, Eritrea, Servie, Pakistan, Irak en dan pas Nigeria.

Niemöller heeft dus geen idee van de toestand in de wereld. Klopt er van de rest van het stuk dan wel wat? Helaas. Over de ‘enorme’ kosten van de vluchtelingenindustrie hebben we het al eerder gehad. Het Nederlandse budget voor vluchtelingen is 0.3% van onze totale overheidsuitgaven. Per vluchteling is dat iets van 27.000 EUR. Dat klinkt als veel – immers, iemand die in de bijstand zit krijgt minder dan de helft daarvan – totdat je bedenkt dat daar niet alleen het levensonderhoud van de vluchteling zelf, maar ook de hele asielprocedure, inclusief advocaten en alles, van betaald moet worden. Dat valt allemaal dus wel reuze mee, zowel wat betreft de totale uitgaven, als wat betreft de uitgaven per asielzoeker.

Ook de enorme horde vluchtelingen die Niemöller ons voorspiegelt valt reuze mee. Ja, het aantal vluchtelingen is nu explosief aan het stijgen: van 13.000 in 2012 naar 23.000 in 2014 – bijna een verdubbeling in twee jaar. Maar wie alleen naar die getallen kijkt, valt makkelijk voor het soort bangmakerij waar Niemöller goed in is. In de jaren ’90, toen de Joegoslavische Oorlogen bezig waren, lag het aantal vluchtelingen veel hoger. In het piekjaar 1995 vroegen meer dan 50.000 mensen asiel aan. Daarna nam het getal fors af: in 2008 waren het er ongeveer 7000. Kortom: asielaanvragen stijgen en dalen naar mate de toestand in de wereld beter of slechter wordt. Als het Syrie-conflict gaat liggen (laten we het hopen!) dan zal de asielstroom ook weer afnemen. Geen reden tot paniek dus.

Dan wat betreft de claim dat alle vluchtelingen doorreizen naar Noord-Europa. Hier zijn de cijfers: Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen (zeg maar: het rijkste deel van de Europa) namen ongeveer de helft van de asielzoekers voor hun rekening. Dat klinkt als veel, maar als je kijkt naar opgevangen vluchtelingen per miljoen inwoners, dan kantelt dat beeld volledig. Sommige landen (Zweden, Malta, Hongarije) krijgen zeer veel aanvragen voor hun kiezen, en sommige (Kroatie, Portugal, Slowakije) heel weinig. Het is volstrekt willekeurig: het meest gastvrije land neemt tweehonderd keer zoveel asielzoekers op als het minst gastvrije.

Het lijkt er dus op dat het vooral de onwil is om het asielprobleem op Europees niveau aan te pakken, die ons hier parten speelt. Tekenend is de respons van premier Cameron van Groot-Brittannië, die militaire hulp toezegde aan de operaties in de Middellandse Zee, maar daar onmiddellijk aan toevoegde dat zijn land niet meer asielzoekers zou opnemen. Als heel Europa zich net zo zou opstellen als Nederland of Duitsland, dan zouden we de hele vluchtelingenstroom gewoon kunnen verstouwen. Kortom, als de politieke wil er is, kunnen we die mensen prima kwijt. Maar dan moeten we niet luisteren naar mensen als Niemöller, die hun feiten niet op orde hebben.

Heeft u genoten van dit stuk? Gooi dan een muntje in mijn virtuele instrumentkoffer op Patreon.com

busking-main

Be the first to comment on "Joost Niemöller heeft nog nooit van Boko Haram gehoord"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*