AD trekt nazi’s de mainstream in

Wie had gedacht dat we zo ver gezonken waren: een journalist van het AD gebruikt zijn positie om een obscuur nazi-clubje in de schijnwerpers te zetten. Het gaat om de ‘studiegroep’ Erkenbrand, een clubje van ongeveer 25 mensen dat volgens de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ‘extreemrechtse groepering’ is, die ‘tracht mee te liften op het succes van de alt-right beweging in de Verenigde Staten’. Zij worden kritiekloos geïnterviewd over Trump’s beschietingen in Syrie.

Wie zijn deze club? Op hun website kun je zulke pareltjes vinden als:

“Joden zijn een duidelijk distinctief volk van de Europeanen die daarom in hun thuisland horen in plaats van tussen de Europese landen in. En als dat motief alleen niet genoeg is voor het standpunt om Joden niet bij Europeanen te laten wonen, komt er ook nog eens bij kijken dat Joden een agressief volk zijn jegens niet-Joden.”

“Het idee van gelijkheid van de rassen wordt door de wetenschap steeds meer weerlegd. Uit de vorm van de hersenen kan men tegenwoordig iemands genetische afkomst met zekerheid afleiden. (…) Verder laten de IQ-testen grote verschillen tussen de rassen zien.”

“In het algemeen moeten seks, vrouwen, en zeker de verwikkelingen in een relatie, altijd ondergeschikt worden gemaakt aan het algemeen belang van het nationalisme.”

“Rasvermenging [heeft] een negatieve invloed op het behoud van het blanke ras, omdat een ‘half-bloedje’ niet blank is”

Kortom: dit zijn nazi’s. Nazi’s die misschien een grotere woordenschat hebben dan de gemiddelde skinhead, maar toch gewoon nazi’s. En dit zijn dus de mensen die in de klapper van het AD staan, als er iets over Trump gezegd moet worden? Een margeclubje van 25 man, die bij elkaar komen om te praten over ‘Germaanse spiritualiteit’. Was er werkelijk geen andere Trump-sympathisant bereid om door het AD geïnterviewd te worden?

En laten we niet doen alsof met dit artikel enig journalistiek doel gediend wordt. Het gaat namelijk amper over Syrië en Trump. Ik heb geteld: twee van de dertien paragrafen gaan over dat onderwerp, en het diepste analyse waar de heren toe in staat blijken is: “Wat hebben de Amerikanen in Syrië te zoeken?” Dat was zo’n geniale uitspraak, dat ze die maar meteen in het groot naast het artikel gezet hebben. Werkelijk, AD, moest je nou echt een nazi opzoeken om tot dat diepe inzicht te komen?

De rest van het stuk is gaat over de Erkenbranders zelf, en wat een leuke, lieve jongens dat wel niet zijn (‘moderne nationalisten’, ‘belezen’). Hun bijeenkomsten zijn ‘druk bezocht’, en er wordt ‘gefilosofeerd (…) over een toekomst waarin cultuur belangrijker is dan economie en waarin spiritualiteit het wint van materialisme.’ Ze krijgen uitgebreid de kans om – zonder weerwoord – de rechterarm-capriolen van Trump’s aanhanger Richard Spencer te verdedigen, en om hun eigen straatje van nazi-sympathieën schoon te vegen.

Het hele stuk leest dus als een verkapte advertentie voor dit groepje, die enkel tot doel kan hebben om ze uit de obscuriteit te trekken. Als je ziet dat het stuk geschreven is door Wierd Duk, dan wordt een hoop duidelijk. Duk is namelijk geen neutraal figuur. Hij is de man achter de karaktermoord op migratierekenaar Flip van Dyke. Hij is degene die hoopt op een gewapende clash, die hoopt dat zijn berichtgeving over vluchtelingen een ‘politieke aardverschuiving‘ tot gevolg zal hebben, en die daarom deze zeperd over de gebeurtenissen in Keulen maakte, waarin hij beweerde dat de meeste daders uit Syrie kwamen (ze kwamen uit Noord-Afrika). Kortom: dit is een man met een missie.

Een fatsoenlijke journalist had de jongens van Erkenbrand misschien met de eerder bovengenoemde uitspraken over Joden en vrouwen geconfronteerd. Een fatsoenlijke journalist had zijn sympathie voor de geïnterviewden beter onderdrukt. Een fatsoenlijke journalist had zich, nadat hij al eens eerder door de mangel gehaald werd wegens vooringenomen stukken, twee keer bedacht voordat hij nazi’s een sympathiek interview gunde.

Maar blijkbaar is het AD niet geïnteresseerd in fatsoenlijke journalistiek.

Steun mij op Patreon.

En voordat de vrijheid van meningsuiting-malloten weer gaan zeuren; nee: Duk mag dit schrijven, als hij dat wil. Maar dan mag ik vervolgens constateren dat hij prutsjournalistiek bedrijft, en verkapte reclame voor nazi’s maakt.

Naschrift: Erkenbrand heeft gereageerd. Zij vinden het belangrijk om te laten weten dat er wel vijftig mensen op hun bijeenkomsten af komen. Helemaal geen margeclubje dus. Oh, en ze zijn geen nazi’s, maar slechts mensen die ‘in de biologische verschillen van Ras (sic) geloven’. Fijn dat dat opgehelderd is.

2 Comments on "AD trekt nazi’s de mainstream in"

  1. Misschien moet je ook hun connecties met Thierry Baudet ook eens bekijken.

  2. Stop met het verwarren van skinheads met nazi’s!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*