Wilders gaat je oude oma niet helpen

Als PVV-aanhangers geen argumenten meer hebben, komen ze altijd aan met wat Wilders allemaal voor de ouderen gedaan heeft. Hij is dan wel een racist, zeggen ze, maar hij is wel de enige die voor onze oudjes opkomt. Hier zijn vijf redenen waarom dat onzin is.

Wilders stemt tegen de oudjes

Laten we beginnen bij zijn daadwerkelijke stemgedrag in de Tweede Kamer. Wilders heeft tegen het afschaffen van het eigen risico voor ouderen gestemd. Hij stemde tegen betere arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuiszorg. Hij stemde voor meer marktwerking in de zorg.

Dat is ook niet zo gek: de PVV is een rechtse partij. Om partijen op een links-rechts-schaal in te delen kun je het beste kijken naar met wie ze mee stemmen: twee partijen die vaak hetzelfde stemmen zullen ook wel ongeveer hetzelfde vinden. De beste vrienden van de PVV zijn de VVD, SGP en CDA. Z’n tegenpolen zijn SP, GroenLinks en D66.

Wilders haat de verzorgingsstaat

Wilders draait al jaren mee in Den Haag: voordat de PVV bestond was er Groep Wilders, daarvoor was hij Kamerlid voor de VVD, daarvoor was hij beleidsmedewerker (assistent van de Tweede Kamerleden) voor die partij en daarvoor ambtenaar bij de Sociale Verzekeringsraad. Het is dus niet zo moeilijk terug te vinden wat hij dacht voordat hij leider van de PVV was.

En dan blijkt: Wilders was altijd zeer rechts. In zijn tijd bij de Sociale Verzekeringsraad ergerde hij zich aan z’n linkse collega’s, en wilde hij af van de macht van de vakbonden. Dat was in 1989. Daarna werd hij beleidsmedewerker bij de VVD. Zijn rol daar was onder andere het schrijven van speeches voor Bolkestein, die gold als de rechtsbuiten van de Tweede Kamer. Wilders kwam in 1999 zelf in de kamer en pleitte daar voor verlaging van huursubsidie en afbraak van de WAO (arbeidsongeschiktheid).

Vlak nadat hij in 2004 de VVD uit ging schreef hij in zijn ‘onafhankelijkheidsverklaring‘: “Een omvangrijk en gedetailleerd uitgewerkt stelsel van uitkeringen, subsidies en voorzieningen heeft veel burgers afhankelijk gemaakt van een overheid die als een moedertje waakt over haar kinderen die bij het minste of geringste ‘zwak’ of ‘behoeftig’ werden verklaard.” Ook in het verkiezingsprogramma van 2006 stond belastingverlaging nog op nummer 1. Pas in 2010 kwam de draai, met de bewering “De PVV zet zich in de voor de verdediging van onze verzorgingsstaat”.

Natuurlijk veranderen mensen van mening, en dat moeten we ook Wilders gunnen. Toch is het erg onwaarschijnlijk dat iemand op zo’n fundamenteel punt gedraaid is. Hij heeft bijna twee decennia lang – van 1989 tot 2006 – z’n levenswerk gemaakt van de afbraak van de verzorgingsstaat, en nu zou hij zichzelf ineens opwerpen als de verdediger daarvan? Ik geloof er niks van.

Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon staat te liegen. Wilders weet dat het Nederlandse publiek op economisch gebied links is, dus als hij de meeste stemmen wil trekken, moet hij doen alsof hij in die hoek zit. Mocht Wilders ooit premier worden, dan is de kans groot dat hij gewoon gaat doen waar hij al sinds de jaren ’90 van droomt: de verzorgingsstaat verder afbreken.

Ja maar Wilders heeft Rutte-1 opgeblazen voor de oudjes

Wilders loog. Hij zei dat het vanwege de AOW’ers was, maar uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dat de echte reden ontwikkelingssamenwerking was. Wilders wou een bezuiniging op die post van 1 a 1.5 miljard. Toen het CDA weigerde, omdat die het zat waren om voortdurend door Wilders rondgecommandeerd te worden, was de val van Rutte 1 een feit. Daar is geen oudje aan te pas gekomen; het ging over Wilders’ gebruikelijke stokpaardjes.

Ja maar Fleur Agema

Het is duidelijk dat de PVV een linkervleugel heeft, voor wie de zorg een serieus thema is. Boegbeeld van die vleugel is Fleur Agema. Zij had in een ander leven SP-Kamerlid of vakbondsvrouw kunnen zijn, en dan had ze voor dezelfde dingen actie gevoerd als waar ze nu mee bezig is.

Op zichzelf is het niet zo gek dat zo iemand bij de PVV rond loopt. Iedere protestpartij trekt linksige mensen aan die boos zijn over bureaucratie en traagheid bij de overheid. Ze hopen dat een buitenstaander voor opschudding kan zorgen en dingen gedaan kan krijgen die gevestigde partijen laten liggen. Je zag hetzelfde bij de LPF: Eduard Bomhoff (kent u ‘m nog?) was lid van de PvdA voordat hij LPF-minister werd.

Maar: als het puntje bij het paaltje komt, heeft Fleur Agema nul macht. Wilders runt een eenmanspartij. Hij bepaalt wie er op de lijst kom te staan. Als Agema lastig wordt is er geen ledencongres dat haar hoger op de lijst kan zetten (zoals bij andere partijen gebeurt), of geen partijraad waar ze haar beklag bij kan doen. Agema kan nooit lijsttrekker worden om haar plannen prioriteit te geven. Wilders heeft de absolute macht. Als Agema iets doet wat hem niet bevalt, is ze zo weg. Als er in de Tweede Kamer over de zorg gestemd moet worden, dan stemt Agema dus gewoon mee met de rest van de PVV.

Ja maar de vluchtelingen

Je hoort ook vaak: als we niet zoveel vluchtelingen gehad zouden hebben, zouden we wel goed voor onze oude mensen kunnen zorgen. Dit is onzin, omdat er gewoon zo veel meer oude mensen dan vluchtelingen zijn. Hier zijn de cijfers: we hebben in Nederland meer dan drie miljoen 65-plussers, en tegelijkertijd waren er in Nederland in 2015 ongeveer 43000 eerste asielaanvragen (dat worden er trouwens in 2016 een stuk minder, maargoed).

Je kunt dus op je klompen aanvoelen dat zelfs als je alles van die vluchtelingen af zou pakken, je met nog steeds niks overhoudt om aan die oudjes te geven. Ouderenzorg kost ongeveer 33 miljard (in 2011) en vluchtelingen kosten ongeveer 20.000 tot 30.000 euro per stuk. Doen we 43.000 keer 30.000 (de piek van de instroom keer de hoogste schatting van de kosten) gedeeld door 3 miljoen, dan komen we uit op 430 euro. Als je dan bedenkt dat de zorgkosten voor ouderen in de tienduizenden euro’s per jaar lopen, dan zie je dat wat we aan vluchtelingenopvang uitgeven echt wisselgeld is.

Wil je meer van dit soort stukken lezen? Steun mij dan op Patreon!

Be the first to comment on "Wilders gaat je oude oma niet helpen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*