Ollongren heeft gelijk

Wie ‘racist’ zegt, denkt aan een AZC-schreeuwer: een man met een trainingspak en een blik Schultenbrau die ‘daar moet een piemel in’ scandeert bij inspraakavonden. Wie racist ‘zegt’, denkt niet aan een Leidse bal die weet wat homeopathisch betekent. En daarom heeft minster Ollongren groot gelijk als ze zegt dat Baudet een grotere bedreiging is voor de Nederlandse waarden dan Wilders.

Nederland ziet racisme als een klassegebonden probleem, een vorm van politieke domheid waar de verstandige middenklasse gewoon te goed voor is. Terwijl ook daar voldoende racisme te vinden is: die uitzendbureaus die systematisch blijken te discrimineren, worden niet gerund door mensen uit Rucphen.

En natuurlijk, bij de middenklasse wordt het allemaal wat slimmer verpakt. Daar hebben ze geleerd over cultuur te praten, en niet over genen (hoewel dat ook aan het schuiven is). Maar ja: als je poneert dat cultuur net zo onveranderlijk is als ras, wat is dan nog het verschil?

Vanwege zijn achtergrond komt Baudet weg met dingen die een ander politiek fataal zouden worden. Als hij voor de zoveelste keer met racisten rondhangt, volstaat de ontwijkende verklaring dat hij enkel andermans mening aan het opsnuiven is. Dat lukt, omdat we gewoon niet geloven dat iemand die naar Chopin luistert er zulke ideeën op na houdt. Moet je je voorstellen dat -zeg- een islamitisch politicus op dezelfde manier poolshoogte zou gaan nemen bij de Moslimbroeders. Het land zou te klein zijn!

En er is nog een reden waarom Baudet gevaarlijker is: doordat hij zo naadloos in de heersende klasse past, zal het voor hem veel makkelijker zijn om invloed te krijgen. Waar de PVV al jaren vakkundig buiten het Haagse circuit van adviseurs en hoge ambtenaren gehouden wordt, had Baudet recentelijk zijn eerste benoeming te pakken: de AIVD gaat gecontroleerd worden door een FvD’er. Ook hier zien we dat klasse blijkbaar een belangrijkere scheidslijn is voor politiek Den Haag dan iemand politieke overtuigingen.

Wilders vertegenwoordigt de mensen van wie we verwachten dat ze racist zijn. Baudet en zijn achterban krijgen wegens sociale klasse het voordeel van de twijfel. En dat is levensgevaarlijk.

Bindend leesadvies: een uitgebreide lijst van racistische uitspraken van FvD’ers. Verder: steun mij op Patreon.

1 Comment on "Ollongren heeft gelijk"

  1. RACISME: wat is het?

    AD 2014 was er Wereldkampioenschap Voetbal in Rio. Voordat het echt begint, toont een TV-station beelden van een arena waarin het tournooi zich zal afspelen. Zo werd op het scherm ‘thuis’ de opname van een spandoek geprojecteerd waarop litteris een aankomend stadionpubliek voor racisme wordt gewaarschuwd; en niet reëler, banaler voor zakkenrollers of zoiets. En het is duidelijk, racisme is bezielend thema van onze tijd: modern, kosmopoliet, populair. Onze voorbeeldige Grieken en Romeinen – crimineel genoeg – lees je er niet over, in de Bijbel staat of bestond het niet. Wél had je equivalent in de Middeleeuwen ‘ketterij’ (annex hexerij), ook zo’n schrikbeeld. Er alleen nog maar vagelijk van beschuldigd trok je van angst wit weg; de brandstapel wenkte, een valse getuige makkelijk te vinden.

    Die terreur is in ons Westen passée, maar niet in Pakistan en dat soort Landen, waar de Ongelovige zo verschrikkelijk op z’n tellen moet passen. ‘Ketterij’ bestaat hier vandaag niet meer, en deed dat ook nooit. Achteraf beschouwd dan; het was een waan. Misschien zal zo’n intrekking zich ook eens aan ‘ons’ racisme voltrekken. Weerkaatsend, elusief, juridisch meestal moeilijk te bewijzen crimen, zijn dat de even zo vele kansen op zijn ontmaskering als fantoom. Een oude schrik onder nieuwe naam opgeroepen door een of andere Ideologie, zoals toen ketterij door een Geloof. Deze functionele overeenkomst laat zich verdenken, waarna ideële verkenning geboden lijkt.

    Van racisme laat zich allengs 1. bevroeden dat het vrucht is van een seculiere Ideologie, 2. bepalen dat het een gefixeerd onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie van onze tijd is; i.e. niet áltijd. Een modern-historisch fenomeen dus, actueel. Ik schrijf dit Anno Domini 2018 zo uit, in referte aan Dinesh D’Souza’s boek ‘The end of racisme’ uit 1995.

    En het is op de snijlijn van de vlakken 1&2 dat zich het antwoord laat zoeken op de vraag naar wat RACISME is. Áls het iets is, want waar heeft men het over? Rechtvaardige rechters, burgers, fatsoenlijke politici, hun verstand staat erbij stil.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*