Is Wilders links?

Zit politiek rechts in de maag met Wilders? De laatste tijd zie je steeds vaker commentaren die Geert Wilders en zijn PVV in de linkse hoek plaatsen. Hier en daar heeft de PVV weliswaar ook programmapunten die tegen links aan schurken, maar de kennelijke behoefte om Wilders links te noemen en zijn rechtse gedachtegoed daarbij gemakshalve maar even te negeren kan alleen daarmee niet verklaard worden.

In onze huidige tijd lopen links en rechts nogal door elkaar. Partijen kunnen zich op economisch gebied rechts profileren, maar bijvoorbeeld op cultureel geheid een meer links geluid laten horen. Enig onderscheid is nog te ontdekken in de wijze waarop er naar de mens in de samenleving gekeken wordt.

Links zijn is gebaseerd op de gedachte dat alle mensen even waardevol zijn. Voor rechts geldt echter dat de mens per definitie ongelijk is. Een opvatting die rechts in de loop der jaren nadrukkelijk ook in economische waarde van de mens is gaan uitdrukken of zoals Hirsi Ali het onlangs bij een bezoek aan Leiden zei: ‘selecteer potentiële migranten op hun bruikbaarheid voor de ontvangende samenleving’. Een verachtelijke benadering. Geert Wilders draagt een dergelijke gedachte nadrukkelijk uit door de westerse mens te verheffen boven mensen uit andere culturen.

De vanwege te rechtse opvattingen uit de VVD weggestuurde Wilders werd aanvankelijk door rechts omarmd. Gaandeweg echter werden zijn uitlatingen en opvattingen wat al te bruusk voor veel rechtse medeburgers in wie nog wel fatsoen te vinden is. Men zat en zit met Geert Wilders in de maag. Hoe moesten ze voor zichzelf nog verantwoorden rechts te zijn met zo’n man aan dezelfde flank. Dus willen ze van hem af en zijn ze nu nadrukkelijk bezig om hem naar de linkerkant te schuiven. Zelfs onze minister-president doet er aan mee: ‘Wilders definitief vertrokken uit rechtste kamp’ luidde het in 2014, want ook Rutte zit met datzelfde imagoprobleem. Bovendien is het voor de VVD electoraal gezien aantrekkelijk om de PVV als een linkse partij te benoemen en de kiezers er voor te waarschuwen dat een keuze voor de PVV een keuze voor links is.

Geert Wilders is in de eerste plaats een populist en meer precies een identiteits-populist, waarvan het kenmerk is dat deze erg gevoelig is voor een intolerante opstelling naar anderen in de samenleving. Populisten hebben de neiging met alle winden mee te waaien. Als de PVV de kans ziet om ook de linkse kiezer aan te spreken zal ze die kans grijpen, hetzelfde gebeurt in rechtse richting. Het gaat daarbij vaak niet om standpunten zelf, maar om het electorale gewin. Het gedrag van de PVV bij stemmingen in de Tweede Kamer geeft overduidelijk aan dat naar de bühne ingenomen standpunten weer makkelijk worden ingeleverd. Zo beloofde de PVV dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). Democratie en vrijheid lopen als een rode draad door het verkiezingsprogramma van de PVV, maar na de verkiezingen stemde de partij tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop.

Het is onmogelijk staande te houden dat de PVV een linkse club is. De oppositie tegen de zogeheten ‘linkse kerk’ , de intolerante en stigmatiserende houding naar bevolkingsgroepen, de sympathie van Wilders voor groeperingen als Pegida . Het heeft allemaal een nare rechtse smaak. Als Geert Wilders in de VS spreekbeurten houdt dan zijn die steevast voor rechtse tot uiterst rechtse clubs. Als Geert Wilders verbonden sluit of wil sluiten dan doet hij dat met bedenkelijk extreem rechtse populisten als Front-National en het al even extreme Lega Nord.

Geert Wilders was en blijft een rechtse populist en zijn verzet tegen de rechtstaat ‘ik zal de uitspraak van de rechter niet erkennen’ , zijn gewenste aantasting van de grondwet en zijn oproep tot een revolte zouden zelfs de opvatting hem extreem rechts te noemen rechtvaardigen.

Voorlopig zal de PVV nog zwaar op de maag blijven liggen. Bij zowel links als weldenkend rechts overigens.

Dit is een stuk van Henk Witte in het kader van de Publieke Tribune stukjesschrijfwedstrijd. Ook meedoen? Stuur je stuk naar redactie [at] publieketribune.net

Be the first to comment on "Is Wilders links?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*