15.000 is veel te weinig

Behalve als het over vluchtelingen gaat. Dan graag doorschuiven naar de buren.

Vandaag heeft Zijlstra voorgesteld om een bovengrens van 15.000 in te stellen voor het aantal vluchtelingen dat per jaar in Nederland opgevangen mag worden. Daarmee ontduikt hij zijn verantwoordelijkheden tegenover onze Europese bondgenoten, en maakt hij de problemen die de EU al heeft erger.

Even een simpel sommetje: er wonen in Nederland ongeveer 17 miljoen mensen. Dat is 3.3% van de hele EU. Er zijn in 2015 – wat een absoluut spitsuur voor vluchtelingen was – ongeveer een miljoen mensen naar Europa gekomen. Nederland heeft in dat jaar 32.000 verblijfsvergunningen afgegeven aan nieuw ingestroomde asielzoekers. We hebben dus precies ons deel gedaan aan het oplossen van de vluchtelingencrisis – niets meer en niets minder.

Het vluchtelingenprobleem heeft in het afgelopen jaar de Europese verhoudingen flink op scherp gezet. Als we zouden doen wat Zijlstra voorstelt, zouden we een factor 2 onder ons aandeel zijn gaan zitten. Daarmee zouden we de problemen die Europa heeft alleen maar groter maken. Immers, wie moet die andere vijftien- tot twintigduizend vluchtelingen opvangen? We zouden andere Europese landen op laten draaien voor ons deel van het vluchtelingenprobleem. Wie was er ook alweer de partij van ‘niet doorschuiven, maar aanpakken?’

Daar komt nog bij, dat een maximum op asielinstroom helemaal niet bij de aard van het probleem past. Immers, het is niet ieder jaar oorlog in de wereld. De stroom vluchtelingen gaat met pieken en dalen en volgt de toestand in de wereld. Als we in de jaren ’90 Zijlstra’s logica hadden toegepast, toen we per jaar soms wel 50.000 vluchtelingen opvingen – vooral vanwege de Joegoslavië-oorlog – dan hadden we de basis gelegd voor tientallen Srebrenica’s.

Laten we het dan ook nog eens over de opvang in de regio hebben – de favoriete truc van de VVD om alle vluchtelingenproblemen mee weg te toveren. Libanon, een land dat minder inwoners heeft dan Denemarken, heeft meer vluchtelingen opgenomen dan heel Europa bij elkaar. Met 1 op de 5 inwoners als vluchteling is Libanon een land waarvan je met recht kunt zeggen dat de grenzen van de opvang bereikt zijn. In de opvang in de regio is er amper scholing, worden vluchtelingen uitgebuit, en in de kampen is er bittere armoede. We pakken even het UNHC-rapport erbij:

Specialistische gezondheidszorg zal beperkt zijn; UNHCR zal zich richten op levensreddende ingrepen en kraamzorg. Consultatie in de EHBO-afdelingen van ziekenhuizen zal niet verder ondersteund worden. (…) De meeste vluchtelingen zullen niet in staat zijn hun zorgkosten te betalen, wat zal leiden tot een toename van onbehandelde ziektes, risico op infecties en overdraagbare ziektes. (…) Het aantal kinderen dat door UNHCR in zijn scholing ondersteund zal worden zal afnemen.  (…) De dekkingsgraad van financiële bijstand is nog steeds laag. Dit kan leiden tot illegaal werk en uitbuiting, waaronder kinderarbeid en huiselijk geweld. (…) Wegens beperkte middelen zal UNHCR niet in stat zijn te voorkomen dat de spanningen tussen de inheemse bevolking en de vluchtelingen in sommige delen van het land zullen escaleren.

Van het totale aantal mensen dat op de vlucht is vanwege het conflict in Syrië heeft Europa slechts 10% opgenomen – het overgrote deel zit of in een omliggend land, of is binnen Syrië op de vlucht. Wat wij gedaan hebben met onze paar tienduizenden verblijfsvergunningen is dus niets meer dan het kleinst mogelijke beetje soelaas bieden aan een regio die al precies doet wat de VVD wil: krom liggen om zoveel mogelijk mensen zelf op te vangen. Die situatie is langzaam onhoudbaar aan het worden.

Zijlstra’s plan is dus niet alleen slecht voor Europa, het is ook slecht voor het Midden-Oosten. Als we Europa volledig afsluiten voor vluchtelingen creëren we daar een snelkookpan van instabiliteit en armoede. Daar gaan we op termijn ook zelf de ellende van meekrijgen. Ook hier laat de VVD zien dat ze best bereid zijn problemen door te schuiven: naar de ander, en naar de toekomst.

Heeft u genoten van dit stuk? Steun mij dan op Patreon. Als u zelf wilt schrijven, kunt u uw stukken sturen naar redactie [at] publieketribune.net. Dat moet u vooral nu doen: we hebben op dit moment een stukjesschrijfwedstrijd.

1 Comment on "15.000 is veel te weinig"

  1. Hoe is het mogelijk? Een VVD die vluchtelingen weert.
    Noodkreet: we hebben een stevige middenpartij nodig. Kiezers van PvdA en CDA hebben daarvoor de beste uitgangspunten. Socialisme en Christendom overlappen elkaar sterk.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*