Hoe komen we van de VVD af?

Afgelopen week beleefde Rutte III zijn eerste grote crisis, toen bleek dat er in tegenstelling tot eerdere berichten toch memo’s waren over het afschaffen van de dividendbelasting.

Het pijnlijkste aspect van de affaire was de consequenties voor Rutte, of liever gezegd: het gebrek aan consequenties. Hoewel de memo’s aantonen hoe strak de VVD aan de leiband van het grootbedrijf loopt, en hoe ver ze bereid zijn te gaan om dat te verbergen, lijkt het erop dat er voor die partij geen politieke consequenties aan hun gelieg en gedraai zitten. Volgens de kenners hield Rutte zich in het Kamerdebat staande. Het lijkt erop dat alle bewindslieden kunnen blijven zitten.

Hoe komt het toch, dat de VVD schandaal na schandaal overleeft? Immers: dit is niet Rutte’s eerste politieke bijna-doodervaring. In acht jaar als premier heeft hij drie kabinetten versleten, deals gesloten met iedereen van de PVV tot GroenLinks, en een recordaantal bewindslieden verloren. Dat waren zelf trouwens ook weer vooral VVD’ers: van Ivo Opstelten en Fred Teeven, die struikelden over een bonnetje, tot Halbe Zijlstra en de Poetin-leugen, en van Frans Weekers (belastingdienst) tot Jeanine Hennis (Mali-ongeluk).

De partij als geheel komt er niet beter vanaf: die staat al zolang als er gemeten wordt helemaal onderaan in de Politieke Integriteits-Index van Vrij Nederland, met ‘hardnekkig de meeste én de grootste schandalen’. Ze verslaan de PVV met gemak als het aankomt op foute politici: in de afgelopen tien jaar kwamen er vijfentwintig VVD’ers in aanraking met justitie (meestal vanwege fraude), en maar 2 PVV’ers.

Waarom tolereren wij zo’n door en door verrotte partij? Hoe lang kan dit beschadigen van de Nederlandse democratie doorgaan?

Laten we beginnen met de observatie dat er meerdere VVD’s zijn in Nederland. De rechtse partijen verschillen slechts in de manier waarop ze vreemdelingenhaat en neoliberalisme met elkaar vermengen. Je hebt de original VVD – die van Rutte – , en dan heb je de racistische VVD (tegenwoordig in twee smaakjes), je hebt de Christenlijke VVD van Buma, de juppen-VVD van Pechtold, enzovoort.

Als er een groot schandaal zou komen waardoor de echte VVD zichzelf werkelijk onmogelijk zou maken, dan zou na een korte strijd de macht overgaan op een van die andere partijen. Het zou dan een kwestie van een paar jaar zijn voordat alle frauderende wethouders, malafide projectontwikkelaars en belastingsjoemelaars zich bij de nieuwe machtspartij aansluiten. En dan zouden we precies weer uitgekomen zijn waar we begonnen waren. Hopen dat de VVD omvalt is misschien leuk voor het leedvermaak, maar het zal niets oplossen.

Nee, het echte probleem ligt dieper. Het probleem is dat de ideeën van de VVD diep in onze maatschappij verankerd zijn. Wat er ook gebeurt, er moet bezuinigd worden. Wat er ook gebeurt, er moet meer marktwerking komen. Wat er ook gebeurt, we moeten de rijken ontzien en de armen belasten. Hoewel het met steeds meer tegenzin gebeurt stemmen mensen toch op de VVD, omdat er geen alternatief lijkt te zijn. Wat de partij ook voor capriolen uithaalt: misschien duiken de peilingen even omlaag, maar dat is altijd tijdelijk, omdat er uiteindelijk toch maar een smaak economisch beleid in Nederland is: die van de VVD. Dat maakt electoraal succes gegarandeerd.

Als we daar wat aan willen doen, dan is het noodzakelijk op een veel bredere manier de macht aan te pakken. Immers, we moeten het dan ook opnemen tegen instituten als de ambtenarij, de Nederlandse Bank, en de Europese Unie. Dat zijn allemaal groepen die randvoorwaarden scheppen waardoor VVD-politiek de enige overgebleven mogelijkheid is. Verder zal het nodig zijn deze ideeën nog veel scherper in het publieke debat te bestrijden. De VVD is onkwetsbaar, niet vanwege Rutte’s talent voor politieke draaikonterij, maar vanwege Jort Kelder, Matthijs Bouman, en Adjiedj Bakas.

Het zal kortom een maatschappelijke revolutie vergen om van de VVD-ideeën af te komen. Maar het is noodzakelijk.

Wilt u meer, meer, meer stukken? Steun mij dan op Patreon:

Become a Patron!

3 Comments on "Hoe komen we van de VVD af?"

  1. De overgrote meerderheid van de bevolking denkt dat al die partijen sterk van elkaar verschillen. De term “meerdere soorten VVD” laat duidelijk zien dat dit een foute denkwijze is. We komen pas van de VVD af als de linkse politici de waarheid gaan vertellen. Om te beginnen mogen ze wel eens gaan uitleggen wat het eindresultaat is van de neoliberale trein. Een nachtwakersstaat.

    http://www.rijnlandmodel.jouwweb.nl

  2. Als de linkse partijen een de waarheid gingen vertellen, is dat geen idee?

  3. Meer VVD’s? Onderscheidingsvermogen is ook een kunst! VVD is er inderdaad voor het grote bedrijfsleven, en niet of nauwelijks voor het MKB, laat staan voor ZZPers. Maar hebben die laatste groepen meer belang bij een ‘sociale’ politiek á la de PvdA of GL? Of SP? Of heeft de PVV (feitelijk SP met een anti-islam sausje), de FvD (lijkt meer gericht op vooral kleine(re) ondernemers) en / of het CDA (van oudsher met vooral achterban vanuit de middenstand en de agrarische sector (boerenbedrijf en visserij) die groepen toch ook wat te bieden?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*